Sở VHTT và Du lịch nghiệm thu Câu lạc bộ hát Then – đàn Tính huyện Chợ Đồn

 

 

Chiều 27/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình báo cáo, nghiệm thu Câu lạc bộ hát Then – đàn Tính huyện Chợ Đồn.

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Phòng Văn hóa – Thông tin huyện tặng đàn Tính cho Câu lạc bộ hát Then – đàn Tính huyện Chợ Đồn.

 

Câu lạc bộ hát Then – đàn Tính huyện Chợ Đồn là một trong số các câu lạc bộ được hỗ trợ thành lập theo Kế hoạch số 66/KH-SVHTTDL ngày 02/3/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xây dựng mô hình câu lạc bộ hát Then – đàn Tính trong năm 2021.Trong chương trình báo cáo, nghiệm thu, các thành viên của Câu lạc bộ hát Then – đàn Tính huyện Chợ Đồn đã biểu diễn 06 tiết mục hát, múa đặc sắc đáp ứng yêu cầu chuyên môn và thời lượng của một chương trình biểu diễn văn nghệ phục vụ Nhân dân hoặc các sự kiện được tổ chức tại địa phương.

Để xây dựng thyành công mô hình câu lạc bộ hát Then – đàn Tính, trước đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện tiến hành các bước gồm: Điều tra nhu cầu; thành lập ban vận động – ban chủ nhiệm lâm thời; lập danh sách hội viên ban đầu; soạn thảo quy chế hoạt động; lựa chọn địa điểm để tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ; hoàn thiện hồ sơ thành lập câu lạc bộ; tổ chức dàn dựng, tập luyện chương trình…

Đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa nội dung Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 17/02/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TU ngày 16/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2020 – 2030./.

Tác giả: Nông Thị Nước

Bài trướcChương trình phát thanh ngày 24-11-2021
Bài tiếp theoThư viện tỉnh Bắc Kạn tổ chức lưu động phục vụ học sinh trên địa bàn huyện