Sở TT&TT tỉnh kiểm tra việc triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam tại huyện Chợ Đồn

 Toàn cảnh Hội nghị

Đoàn công tác của tỉnh đã kiểm tra, làm rõ công tác triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam trên địa bàn huyện theo nhiệm vụ giao cho UBND các huyện, Thành phố tại Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 08/3/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn và các văn bản hướng dẫn chuyên ngành.

Sau khi làm việc tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện, đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra thực tế tại thư viện huyện và một số đơn vị trường học trên địa bàn huyện. Qua kết quả kiểm tra thực tế, đoàn công tác của tỉnh đánh giá cao việc duy trì phục vụ bạn đọc tại thư viện, công tác triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày sách Việt Nam của huyện cơ bản đáp ứng nhu cầu về sách báo, nhu cầu thông tin, tri thức, kiến thức phục vụ sản xuất, chăm sóc sức khỏe của nhân dân trên địa bàn, qua đó góp phần nâng cao dân trí, xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng./.

Bài trướcChợ Đồn dự kiến có 39620 cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026
Bài tiếp theoHội nghị hiệp thương lần 3 lựa chọn lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử Đại biểu HĐNDhuyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 -2026