Sơ kết 6 tháng đầu năm 2014 và đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2011-2016

 

Để đảm bảo thực hiện hoàn thành kế hoạch đề ra trong năm 2014, ngay từ những ngày đầu năm, Ban thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Chợ Đồn đã chỉ đạo các cơ sở Hội xây dựng kế hoạch, tập trung triển khai các phong trào thi đua của Hội, cụ thể các  phong trào “ phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “ xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, chương trình xây dựng nông thôn mới,.. phong trào thi đua của hội cho trên 10 nghìn lượt cán bộ, hội viên; tổ chức đăng ký thực hiện các phong trào thi đua, đến nay đã có 574 cán bộ, trên 8.000 hội viên, 40 phụ nữ đăng ký thực hiện.

 Hội LHPN huyện sơ kết 06 tháng đầu năm 2014

 

Trong thực hiện nhiệm vụ Tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ thực hiện chủ trương, pháp luật, chính sách; rèn luyện phẩm chất đạo đức; nâng cao nhận thức: Các cấp Hội đã tổ chức tuyên truyền cho trên 18.700 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ về các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp, đề án 343,… Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TW về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tổ chức cho cán bộ, hội viên đăng ký làm theo tấm gương đạo đức của Bác với ít nhất 01 việc làm cụ thể.  Duy trì các mô hình tiết kiệm theo tấm gương đạo đức của Bác, trong 06 tháng đầu năm đã có 20 chi hội dốc tiền tiết kiệm được gần 19 triệu đồng giúp cho 09 chị vay không tính lãi,…

Thực hiện nhiệm vụ: Vận  động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững: Duy trì và tiếp tục nhân rộng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình; duy trì hoạt động của 20 câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc; xây dựng mới 01 câu lạc bộ “ Cha mẹ yêu con” tại tổ 8, thị trấn Bằng Lũng. Tổ chức tuyên truyền lồng ghép về dân số, phòng, chống các dịch bệnh mùa hè. Tích cực tham gia tu sửa, làm đường, vệ sinh đường làng ngõ xóm với hơn 1500 ngày công, toàn huyện đã có 13 hộ hội viên hiến đất để làm đường,… Thường xuyên duy trì hoạt động giúp nhau trong lúc khó khăn, hoạn nạn như: đóng góp củi, góp gạo, rau xanh, ngày công lao động,…Thực hiện ủng hộ xây dựng, sửa chữa mái ấm tình thương, đến nay đã quên góp được 4.994.000đ/4 xã.

Thực hiện nhiệm vụ: vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bên vững, bảo vệ môi trường: Các cấp hội đã triển khai rà soát hộ hội viên nghèo và xây dựng kế hoạch giúp đỡ. Tiếp tục duy trì huy động gửi tiền tiết kiệm thông qua tổ chức Hội được trên 160 triệu đồng, cho 230 chị hội viên phụ nữ nghèo vay không tính lãi và tiếp tục tín chấp với Ngân hàng chính sách xã hội huyện cho hội viên vay vốn.  Vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia phát triển kinh tế từ sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, trồng rừng.

Thực hiện nhiệm vụ: Tham mưu đề xuất, tham gia xây dựng, phản biện và giám sát luật pháp, chính sách về bình đẳng giới: Hội tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở Hội thực hiện công tác giáo dục pháp luật; giới thiệu nguồn nhân sự nữ chuẩn bị cho Đại hội Đảng. Trong 06 tháng đầu năm giới thiệu được 15 hội viên ưu tú bồi dưỡng kết nạp đảng, đã có 11 chị được kết nạp Đảng.  Các cơ sở Hội thực hiện tốt chức năng giám sát việc triển khai các chế độ, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số nhất là đối với chị em phụ nữ.

Nhiệm vụ: xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh: Thường xuyên quan tâm chỉ đạo các cơ sở Hội tổ chức kiện toàn, củng cố các Chi hội, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt một cách thiết thực, phù hợp, đã kiện toàn 04 Chi hội trưởng, 01 Chi hội phó. Công nhận mới 95 chị, nâng tổng số hội viên lên trên 9000 chị/249 chi hội.

 Với những kết quả đã đạt được, Ban chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Chợ Đồn cũng đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014: Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở Hội thực hiện các phong trào thi đua và các nhiệm vụ trọng tâm của Hội gắn với thực hiện Nghị quyết Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Nghị quyết Đại hội phụ nữ huyện lần thứ XVI; tiếp tục triển khai thực hiện các cuộc vận động. Triển khai, tuyên truyền phổ biến nội dung thực thi Hiến pháp 2014; thực hiện tốt mô hình gia đình 5 không 3 sạch gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới,…

 Trao giấy khen cho các tập thể thực hiện tốt NQ Đại hội phụ nữ

các cấp nhiệm kỳ 2011-2016

 

Hội nghị cũng đã đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 11 và Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Với một số hiệu quả hoạt động như: thực hiện mô hình tiết kiệm làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đến nay toàn huyện đã xây dựng và duy trì được 141 mô hình ( tăng 31 mô hình so với năm 2011); hỗ trợ xây dựng được 4 mái ấm tình thương cho 04 phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; vận động ủng hộ quân dân huyện đảo Trường sa được trên 7 triệu đồng, ủng hộ biển đảo quê hương được trên 25 triệu đồng.

Nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết nhiệm kỳ: Các cơ sở hội tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua và các nhiệm vụ trọng tâm của Hội; triển khai thực hiện có hiệu quả hoạt động phụ nữ nghèo phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống. Tham mưu, giới thiệu nguồn nhân sự nữ tham gia cấp uỷ nhiệm kỳ 2015-2020 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các cơ quan liên quan trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

Thực hiện công tác thi đua khen thưởng, Hội phụ nữ huyện đã tặng giấy khen cho 12 tập thể thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2011-2016./.

Bài trướcHội Nông dân huyện Chợ Đồn Hội nghị biểu dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2010-2014
Bài tiếp theoCông tác phòng chống ma tuý trên địa bàn huyện Chợ Đồn