Sản lượng thủy sản huyện Chợ Đồn ước đạt 225 tấn

Trong đó sản lượng nuôi thả đạt 222 tấn, sản lượng đánh bắt đạt 3 tấn. Huyện Chợ Đồn hiện có 410 ha diện tích nuôi thả thủy sản trong đó 330 ha ao nuôi hộ gia đình và  80 ha diện tích nuôi cá ruộng thả xen lúa.  Diện tích ao nuôi thủy sản chủ yếu tập trung ở các xã: Yên Nhuận, Lương Bằng, Bằng Lãng… Tận dụng ưu đãi của tự nhiên bằng hệ thống sông, suối, khe… nên đa số những ao nuôi thủy sản này đều là ao nước chảy phù hợp với địa hình đồi núi. Người dân trên địa bàn huyện chuộng nuôi các loài cá bản địa, có giá trị kinh tế như: cá trắm, cá chép…một số giống cá mới như rô phi đơn tính, chép lai cũng được người dân lựa chọn. Ngoài ra, một số hộ dân còn phát triển các giống thủy sản mới cho hiệu quả kinh tế cao như cá tầm, cá hồi…Bên cạnh phát triển hình thức ao nuôi, nhiều hộ lại lựa chọn hình thức nuôi cá ở ruộng, chỉ sau 3 tháng là có thể cho thu hoạch.

 Người dân xã Yên Nhuận phát triển kinh tế từ nuôi trồng thủy sản.

( Nguồn ảnh Thu Thúy)

Tuy nhiên, hiện nghề nuôi thủy sản ở huyện Chợ Đồn vẫn chủ yếu mang tính chất nhỏ lẻ,  tự phát, kinh tế thủy sản vẫn ở dạng tiềm năng. Để ngành nghề này phát triển bền vững, là đòn bẩy góp phần vào công cuộc giảm nghèo, nâng cao mức sống cho người dân, huyện Chợ Đồn xác định tiếp tục định hướng, hỗ trợ và hướng dẫn các hộ lựa chọn con giống nuôi phù hợp, mở rộng diện tích nuôi bán thâm canh và thâm canh đối với các đối tượng nuôi truyền thống, áp dụng các biện pháp kỹ thuật và phòng trừ dịch bệnh phù hợp với diện tích và kinh tế hộ, từng bước xây dựng cơ chế để phù hợp với điều kiện hiện có của các xã, thị trấn để phát triển chăn nuôi thủy sản gắn với việc xây dựng chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu dùng, tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm./.

Bài trướcHuyện đoàn Chợ Đồn tổ chức chương trình “tiếp sức mùa thi” năm 2019
Bài tiếp theoChợ Đồn đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp