Rà soát đầu tư xây dựng cơ sở vật chất văn hóa đạt chuẩn tại xã Nghĩa Tá

Theo báo cáo của xã Nghĩa Tá, đến nay xã đã đạt 16/19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, còn các tiêu chí chưa đạt là: Tiêu chí số 6- Cơ sở vật vất văn hóa; Số 10- Thu nhập và số 14 – Giáo dục và Đào tạo. Đối với tiêu chí số 6 – Cơ sở vật chất văn hóa, đến nay xã đã có 01/9 thôn, bản có Nhà văn hóa đạt chuẩn theo quy định, còn 08 thôn cần phải đầu tư mới hoặc sửa chữa. 

  Đoàn công tác của huyện kiểm tra thực trạng các Nhà văn hóa tại xã Nghĩa Tá

Sau khi thực hiện khảo sát thực tế tại các thôn, đoàn công tác của huyện kết luận, 08 nhà họp thôn của xã Nghĩa Tá nhìn chung vẫn còn đảm bảo về kết cấu hạ tầng, có thể sửa chữa, nâng cấp để đạt chuẩn theo quy định. Tuy nhiên nhìn về mặt tổng thể thì việc xây mới cũng rất cần thiết. Đoàn yêu cầu cơ quan chuyên môn của huyện sau đợt rà sát này, thực hiện lập dự toán theo hai hướng, một là đầu tư xây mới, hai là sửa chữa, sau đó gửi cho các thôn để người dân tự bàn bạc thống nhất và sẽ tiến hành thực hiện. Huyện Chợ Đồn vẫn thực hiện theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm. Khi có ý kiến đề nghị của các thôn sẽ tổ chức phân bổ nguồn vốn đầu tư theo hình thức Nhà nước hỗ trợ 50%, người dân đóng góp 50%.

Bài trướcThắp sáng đường quê – Niềm phấn khởi bà con thôn Bản Ỏm
Bài tiếp theoHuy động mọi nguồn lực xây dựng xã Nghĩa Tá đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020