Ra mắt mô hình “ thanh niên tự quản về an ninh trật tự” tại thôn Khuổi Sáp, xã Xuân Lạc

 

Theo thống kê, đến thời điểm hiện tại, thôn Khuổi Sáp có tổng số 36 hộ với 185 khẩu, trong đó một số hộ có người tham gia sinh hoạt đạo trái phép. Nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho bà con nơi đây về quan điểm cơ bản của Đảng, Nhà nước và những quy định của pháp luật về bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, động viên nhân dân, tham gia tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chủ động ngăn ngừa, đấu tranh với những hành vi lợi dụng tôn giáo để chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hướng dẫn bà con theo đạo và người không theo đạo chấp hành nghiêm quy định của  pháp luật. UBND xã Xuân Lạc đã thành lập mô hình “ thanh niên tự quản về an ninh trật tự tại thôn Khuổi Sáp. Tổ gồm 11 thành viên do đồng chí Bí thư Chi đoàn thôn Khuổi Sáp làm tổ trưởng. Tổ tự quản hoạt động dưới sự tổ chức, quản lý, lãnh đạo của UBND xã, Công an xã trực tiếp hướng dẫn nghiệp vụ về công tác đảm bảo an ninh trật tự. 

  Ra mắt Mô hình thanh niên tự quản về An ninh trật tự tại thôn Khuổi Sáp.

 

        Phát biểu tại buổi lễ ra mắt, lãnh đạo công an tỉnh, lãnh đạo xã nhấn mạnh: tổ thực hiện theo quy chế tổ chức và hoạt động về an ninh trật tự trên địa bàn xã, có nhiệm vụ triển khai thực hiện đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở khu dân cư; tổ chức các hoạt động tuần tra, canh gác, phát hiện, ngăn chặn kịp thời những hành vi gây mất trật tự trị an./.

Bài trướcKhông khí lạnh kèm theo mưa ảnh hưởng đến việc thu hoạch lúa mùa trên địa bàn huyện.
Bài tiếp theoLãnh đạo tỉnh, huyện dự ngày hội Đại đoàn kết tại thôn Bản Quằng, xã Lương Bằng, huyện Chợ Đồn