Ra mắt mô hình “ Chi hội phụ nữ phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống” tại xã Phương Viên

Thôn Cốc Phường nằm ở trung tâm xã Phương Viên gồm có 65 hộ với 200 nhân khẩu gồm 2 dân tộc Tày và Kinh cùng sinh sống. Toàn thôn có 58 hội viên phụ nữ tham gia sinh hoạt trong chi hội trong đó có 37 phụ nữ từ 18 tuổi trở lên. Với mục đích nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân và phụ nữ nói riêng trong thực hiện các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình và nắm được những ảnh hưởng và hệ lụy của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống từ đó nhằm chuyển đổi hành vi trong hôn nhân của đồng bào dân tộc thiểu số, Chi hội phụ nữ thôn Cốc Phường đã thành lập mô hình “ Phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống”.

  Toàn cảnh lễ ra mắt mô hình

“Chi hội phụ nữ phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.”

Mô hình được thành lập với 58 thành viên duy trì sinh hoạt 1 quý 01 lần hoặc lồng ghép trong các buổi sinh hoạt của chi hội, các thành viên là những nhân tố tích cực trong việc tuyên truyền, tư vấn trực tiếp những vấn đề về sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên, truyền thông nâng cao nhận thức làm chuyển đổi hành vi của đoàn viên thanh niên, nhân dân trong hôn nhân và gia đình, đẩy lùi tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, tuyên truyền về Luật Hôn nhân và Gia đình qua đó sẽ góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của xã hội, cộng đồng và người dân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình; tạo sự đồng thuận trong xã hội nhằm ngăn ngừa, đẩy lùi tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, góp phần nâng cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực trên địa bàn.

Bài trướcHội thi Báo cáo viên giỏi năm 2019
Bài tiếp theoChợ Đồn tập trung khai thác gỗ rừng trồng