Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2012

Quyết định số 2338/QĐ-UBND của UBND huyện Chợ Đồn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2012 (Tải về)

Bài trướcPhê duyệt điều chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp ĐT 254 Đoạn qua thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn
Bài tiếp theoChợ Đồn những ngày cuối năm 2011