Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021

– Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân huyện Chợ Đồn về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021. (Tải về)

– Dự toán ngân sách năm 2021 (Tải về)

Bài trướcVề việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021
Bài tiếp theoThông báo về việc lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp công trình cầu treo Bản Khắt