Quyết định tổ chức kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Chợ Đồn, chỉ tiêu năm 2018.

            Quyết định số 1835/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Chợ Đồn về việc tổ chức kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Chợ Đồn, chỉ tiêu năm 2018. (Tải về)

Bài trướcNội quy kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Chợ Đồn chỉ tiêu năm 2018
Bài tiếp theoThông báo đính chính danh sách người đủ điều kiện dự tuyển viên chức ngành GD & ĐT năm 2018