Quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức cấp xã huyện Chợ Đồn năm 2018.

                  Quyết định số 1050/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2019 của UBND huyện Chợ Đồn về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức cấp xã huyện Chợ Đồn năm 2018. (Tải về)

Bài trướcThông báo việc xác định người trúng tuyển công chức cấp xã huyện Chợ Đồn năm 2019.
Bài tiếp theoDanh mục tài liệu ôn thi tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2019