Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia kiểm tra sát hạch tuyển dụng đặc cách viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2020

Quyết định số 2628/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân huyện Chợ Đồn về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia kiểm tra sát hạch tuyển dụng đặc cách viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2020. (Tải về)

Bài trướcThông báo thu phí tuyển dụng đặc cách viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo
Bài tiếp theoThông báo kết quả kiểm tra, sát hạch tuyển dụng đặc cách viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Chợ Đồn năm 2020