Quyết định công nhận kết quả kiểm tra, sát hạch tuyển dụng đặc cách viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Chợ Đồn năm 2020

                      Quyết định số 3091/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân huyện Chợ Đồn về việc công nhận kết quả kiểm tra, sát hạch tuyển dụng đặc cách viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Chợ Đồn năm 2020. (Tải về)

Bài trướcThông báo kết quả họp xét tiếp nhận viên chức đang công tác tại các huyện, thành phố trong tỉnh về công tác tại các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Chợ Đồn
Bài tiếp theoThông báo nhu cầu tiếp nhận vào làm công chức năm 2021