Quyết định công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước của Văn phòng HĐND & UBND huyện Chợ Đồn năm 2021

Quyết định số 04/QĐ-VP ngày 13 tháng 01 năm 2021 của Văn phòng HĐND & UBND huyện Chợ Đồn về vệc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước của Văn phòng HĐND & UBND huyện Chợ Đồn năm 2021. (Tải về)

Bài trướcTình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội – đảm bảo quốc phòng an ninh 9 tháng năm 2020
Bài tiếp theoThông báo mời thầu Gói thầu Xây lắp công trình Đường GTNT Tân Lập