Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Chợ Đồn giai đoạn 2006 – 2010 và định hướng đến năm 2020

Quyết định số 882/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Chợ Đồn giai đoạn 2006 – 2010 và định hướng đến năm 2020 (Tải về)

Bài trướcNghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2012
Bài tiếp theoTrường Mầm non Ngọc Phái (Chợ Đồn) đón bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia