Quảng Bạch nỗ lực thực hiện công tác cải cách hành chính

Trước yêu cầu ngày càng cao về công nghệ thông tin, giải quyết công việc trên môi trường điện tử. UBND xã Quảng Bạch đã thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền về lĩnh vực cải cách hành chính thông qua các cuộc họp giao ban, họp triển khai các nhiệm vụ của cơ quan, lồng ghép trong các cuộc họp của MTTQ, các đoàn thể xã hội. Đối với việc giải quyết thủ tục hành chính UBND xã đã chỉ đạo Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã tuyên truyền trực tiếp cho các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ cao và sử dụng dịch vụ bưu chính công ích, tăng cường sử dụng phần mềm Một cửa điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính.

Nói đến dịch vụ công trực tuyến, trước đây ít người hiểu lợi ích của loại hình này mang lại. Tuy nhiên, sau khi huyện Chợ Đồn triển khai thực hiện công tác CCHC và chỉ đạo chính quyền các xã, thị trấn phải nghiêm túc tổ chức thực hiện thì UBND xã Quảng Bạch đã tập trung triển khai đảm bảo theo các yêu cầu cấp trên. Về kết quả năm 2020 đối với công tác Kiểm soát thủ tục hành chính UBND xã đã niêm yết công khai các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực do UBND xã giải quyết tại Trụ sở xã và thường xuyên cập nhật những TTHC sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ. Kết quả không có ý kiến phản ánh, kiến nghị nào liên quan đến thủ tục hành chính. Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, UBND xã đã trí 01 phòng làm Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, cử 03 công chức trực thường xuyên tại Bộ phận một cửa và bố trí 03 máy tính và 01 máy scan tại Bộ phận một cửa để thuận tiện trong việc giải quyết TTHC cho người dân và tổ chức. Nhờ đó, chất lượng giải quyết văn bản thủ tục hành chính và các Dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn xã được nâng cao, 100% thủ tục hành chính và Dịch vụ công trực tuyến được giải quyết, không có văn bản tồn đọng. 

 Bộ Phận tiếp nhận và Trả kiết quả của xã bố trí cán bộ trực thường xuyên

đảm bảo giải quyết công việc thuận lợi

Việc  chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính của cán bộ, công chức cũng được xã quan tâm thực hiện. UBND xã thường xuyên quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Song song với đó,  xã thường xuyên cử cán bộ, công chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo kế hoạch của tỉnh, huyện. Đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ, công chức tham gia học trung cấp, cao đẳng, đại học để nâng cao trình độ chuyên môn và đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cho cán bộ, công chức đảm bảo thực hiện nhiệm vụ công tác. Đến nay,  tổng số máy tính được trang bị đảm bảo đủ cho công chức làm việc, các máy tính đều được cài đặt phần mềm diệt virus bản quyền, xã cũng giao cho công chức Văn hóa xã hội phụ trách thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin của xã.

Có thể thấy, qua thực hiện CCHC, Dịch vụ công trực tuyến, ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức xã Quảng Bạch từng bước được nâng lên. Thái độ phục vụ Nhân dân có chuyển biến tích cực, người dân được tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, giúp giải quyết công việc, nhanh, gọn không còn phải chờ đợi thời gian lâu như trước đây nữa. Năm 2021, xã tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng ứng dụng các phần mềm dùng chung đã triển khai; nâng cao tỷ lệ hồ sơ giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và bưu chính công ích giúp giải quyết thủ tục hành chính nhanh, gọn, hiệu quả. Mục tiêu của cấp ủy, chính quyền xã là tiếp tục nâng cao chất lượng công tác CCHC, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo mức độ hoàn thành công việc của cán bộ, công chức xã./.

 

Bài trướcGương phụ nữ tích cực trong phát triển kinh tế ở xã Bản Thi
Bài tiếp theoNuôi trồng thủy sản góp phần nâng cao thu nhập cho người dân huyện Chợ Đồn