Phụ nữ Xuân Lạc chú trọng công tác tập hợp phụ nữ tham gia sinh hoạt Hội

Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Xuân Lạc đã có nhiều hoạt động tích cực, sáng tạo, nhiều cách làm thiết thực thu hút hội viên phụ nữ trong toàn xã tham gia tổ chức hội, giúp chị em phát huy nội lực, vươn lên thoát nghèo, xây dựng gia đình hạnh phúc.
 Phụ nữ xã Xuân Lạc thu hút hội viên là người dân thiểu số vào Hội.
Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Xuân Lạc có trên 600 hội viên, sinh hoạt tại 14 Chi hội, trong đó có 06 chi hội là người dân tộc Mông. Nhìn chung, trình độ dân trí của chị em ở các thôn vùng sâu, vùng xa còn hạn chế, một bộ phận do thiếu kiến thức làm ăn cộng với ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh nên đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn. Từ thực tế đó, Hội Phụ nữ xã Xuân Lạc đã triển khai nhiều hoạt động đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả thiết thực.
Để thu hút phụ nữ chủ động đăng ký tham gia sinh hoạt Hội, hưởng ứng phong trào thi đua và cuộc vận động do các cấp, ngành phát động, Hội LHPN xã đã chú trọng việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, từng bước xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng địa phương ngày càng phát triển.Tranh thủ sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Hội LHPN Phụ nữ huyện, cấp ủy, chính quyền địa phương để tuyên truyền, vận động cho chị em thấy được quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia tổ chức hội. Theo đó, dựa vào điều kiện của địa phương và nhu cầu, lứa tuổi của phụ nữ, Hội đã tập trung củng cố các Chi hội cơ sở, thực hiện duy trì việc sinh hoạt theo tháng, chủ động cung cấp nội dung, tài liệu để tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của Hội; lồng ghép các kiến thức về chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ và trẻ em, xây dựng “gia đình 5 không 3 sạch”, kiến thức nuôi dạy trẻ, phòng chống tệ nạn xã hội, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phòng chống bạo lực gia đình, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và xâm hại trẻ em… Qua đó, các buổi sinh hoạt Chi hội tỷ lệ tham gia sinh hoạt đạt trên 80%, đặc biệt có hội viên trên 70 tuổi vẫn tham gia sinh hoạt. Ngoài ra, Hội đã xây dựng, tổ chức  nhiều hoạt động thiết thực nhân các ngày lễ lớn như: Thi đấu bóng chuyền hơi, tọa đàm, thi hái hoa dân chủ, thi giã bánh giầy; xây dựng các mô hình “Đoạn đường phụ nữ tự quản”, mô hình “Hũ gạo tình thương”, “ống tiền tiết kiệm”… đã tạo thành phong trào hành động lan tỏa mạnh mẽ trong hội viên.
Chị Hoàng Thị Bình- Chủ tịch Hội LHPN xã Xuân Lạc cho biết: để tạo niềm tin, động lực cho chị em tự nguyện đăng ký tham gia tổ chức Hội, chúng tôi yêu cầu hội viên giữ vai trò nòng cốt đi đầu trong các phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang”, “Phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”… Từ đó, hội viên, phụ nữ không ngừng nỗ lực lao động, thực hành tiết kiệm, đoàn kết giúp nhau vượt khó, mạnh dạn phát triển kinh tế gia đình, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đặc biệt, Hội luôn tạo điều kiện cho chị em tiếp cận vay vốn từ Ngân hàng chính sách  xã hội và Qũy tín dụng quay vòng của chương trình hợp tác lâm nghiệp Việt Nam – Phần Lan, với tổng số 12 tổ tiết kiệm và vay vốn, tổng dư nợ trên 8 tỷ đồng cho trên 240 hộ vay. Qua đó, đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế đầu tư các lĩnh vực trồng rừng, nuôi cá xen lúa, trồng đậu mèo xen ngô, nuôi trâu, bò vỗ béo, sinh sản cho thu nhập trên 100 triệu đồng, tiêu biểu như các chị: Nông Thị Lịch, thôn Bản Tưn; Nông Thị Mạo, thôn Bản Eng; Hoàng Thị Mỵ, thôn Cốc Slông; Lèng Thị Giới, thôn Bản Ó… Kết quả này đã góp phần giảm tỷ lệ hộ hội viên nghèo trên địa bàn xã.
Hội Phụ nữ Xuân Lạc đẩy mạnh công tác tuyên truyền tại Chi hội cơ sở.
Để tổ chức Hội thực sự là “ngôi nhà chung” của hội viên, cánh tay đắc lực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hàng năm, Hội LHPN xã xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu phát triển hội viên đến từng chi hội. Tuyên truyền nâng cao nhận thức về mọi mặt cho chị em, nhất là Điều lệ Hội, pháp luật về giới, vị trí vai trò của phụ nữ trong gia đình. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, sinh hoạt phù hợp nguyện vọng, nhu cầu của các tầng lớp phụ nữ. Chú trọng hình thức thảo luận nhóm, tham gia trao đổi kinh nghiệm, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên.
Các hoạt động từ thiện nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa được Hội quan tâm thường xuyên. Bên cạnh đó, luôn duy trì các hoạt động tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn, hoạn nạn như: giúp ngày công lao động, củi, cây giống, tiền mặt cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, hoạn nạn, những hoạt động chung của Hội đã tăng thêm tình đoàn kết của chị em hội viên.
Với nhiều hoạt động, giải pháp thiết thực đã thu hút đông đảo phụ nữ đăng ký tham gia tổ chức Hội. Theo đó, từ năm 2016 đến nay đã kết nạp được trên 100 hội viên tham gia vào tổ chức Hội. Tăng số lượng đồng nghĩa với nhiều hoạt động, phong trào của Hội được triển khai đồng bộ, lan tỏa rộng khắp. Điều đó, không chỉ góp phần xây dựng tổ chức Hội LHPN xã vững mạnh còn giúp cấp ủy, chính quyền giữ vững, nâng cao các tiêu chí của xã nông thôn mới.
Thực hiện: Thu Thúy
Bài trướcHuyện Chợ Đồn hỗ trợ gần 1 tỷ đồng cho đề án chăn nuôi vỗ béo trâu, bò, ngựa và phát triển trâu, bò sinh sản
Bài tiếp theoKế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới phong cách, lề lối làm việc của các cấp, các ngành và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn”