Phụ nữ Chợ Đồn với công tác xây dựng gia đình hạnh phúc

 

Người xưa thường nói: “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”, câu nói này đã khẳng định tầm quan trọng của người phụ nữ trong việc xây dựng và giữ gìn hạnh phúc gia đình. Ngày nay, xã hội hiện đại có thể làm thay đổi ít nhiều lối sống và thói quen, cách suy nghĩ. Nhưng bốn chữ “công, dung, ngôn, hạnh” của người phụ nữ vẫn còn nguyên giá trị.  Thực hiện phong trào thi đua và các nhiệm vụ công tác Hội, các cấp Hội phụ nữ Chợ Đồn đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực tiêu biểu như phong trào thi đua “ Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “ Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Các cấp hội đã tổ chức cho hội viên đăng ký thi đua thực hiện các chương trình, cuối năm tổ chức bình xét các danh hiệu thi đua. Kết quả bình xét năm 2015, toàn huyện có 529 cán bộ, gần 7000 hội viên, 96 phụ nữ đạt danh hiệu phụ nữ tiến tiến bằng khoảng 83%. Trong đó số cán bộ, hội viên, phụ nữ đạt danh hiệu phụ nữ xuất sắc chiếm 43%. Bên cạnh đó cũng có gần 9.000 hộ gia đình hội viên đăng ký thực hiện gia đình 5 không 3 sạch kết quả bình xét có gần 7.000 hộ gia đình đạt 8 tiêu chí bằng khoảng 77%.

 Hội LHPN huyện Tuyên truyền, phổ biến kiến thức tại thị trấn Bằng Lũng 

 

Có thể thấy từ các phong trào thi đua, chị em phụ nữ đã biết điều chỉnh sinh hoạt trong gia đình phù hợp, đổi mới trong cách giáo dục con cái, biết áp dụng những kiến thức khoa học kỹ thuật tiến bộ vào sản xuất, tự giác vệ sinh môi trường. Những nội dung của cuộc vận động đang từng bước đi vào cuộc sống của mỗi gia đình; có sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư; đóng góp quan trọng thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh. Ngoài tích cực tham gia các phong trào thi đua, thực hiện khâu đột phá “ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo” tiếp tục được hội viên hội phụ nữ hưởng ứng. Bởi khi kinh tế gia đình ổn định, phát triển mới là yếu tố quan trọng để xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững. Các cấp hội đã rà soát số hội viên phụ nữ nghèo đứng chủ và hội viên phụ nữ nghèo để xây dựng kế hoạch giúp đỡ. Cụ thể năm 2015, đã giúp đỡ được khoảng 700 phụ nữ nghèo. Các cấp hội phụ nữ cũng tiếp tục tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để hội viên vay vốn tổng dư nợ đến nay lên đến trên 70 tỷ đồng. Số tiền được vay đều được chị em sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả trong công tác xóa đói giảm nghèo.

 Nhiều mô hình chăn nuôi lợn của phụ nữ đem lạu hiệu quả kinh tế cao

 

          Phụ nữ có vai trò giữ lửa hạnh phúc trong ngôi nhà của chính mình vì vậy mà  các cấp Hội phụ nữ trong huyện đã tích cực tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò, vị trí của gia đình và trách nhiệm của các thành viên trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững; xây dựng và nhân rộng các mô hình truyền thông, tư vấn, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc; hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, chú trọng việc giúp nhau có địa chỉ gia đình nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, có hoàn cảnh khó khăn; tăng cường các biện pháp tuyên truyền, vận động, đấu tranh phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và thực hiện an toàn giao thông…

Hướng tới Đại hội Đại biểu Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3/2016. Các cấp Hội phụ nữ huyện Chợ Đồn đã và đang hăng hái thi đua thực hiện tốt các phong trào của hội, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể thao tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò của mình trên tất cả mọi lĩnh vực./. 

Bài trướcTrung tâm Y tế huyện Chợ Đồn với công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân
Bài tiếp theoCác hoạt động chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3