Phòng giáo dục và đào tạo huyện Chợ Đồn tổ chức tập huấn, bồi dưỡng giáo viên hè năm 2014

 

Tập huấn bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên hè 2014 

 

Nội dung của đợt bồi dưỡng lần này bao gồm, về chính trị: những điểm cơ bản mới của hiến pháp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nội dung cơ bản  nghị quyết trung ương 8  về giáo dục và đào tạo; tình hình bảo vệ an ninh tổ quốc trong thời gian gần đây; tình hình phát triển kinh tế xã hội của huyện; nội dung học tập lý luận chính trị trong đảng; tình hình biển đông trong thời gian qua. Về công tác chuyên môn đối với cấp trung học cơ sở bồi dưỡng: dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh; xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực; nâng cao kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học; công tác y tế trường học. Đối với cấp tiểu học: tập huấn công tác chủ nhiệm lớp; bàn tay nặn bột; xoá mù chữ; dạy học người lớn. Đối với bậc mầm non: xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm; phương pháp giáo dục trẻ dân tộc thiểu số và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; giáo dục phát triển tình cảm kỹ năng xã hội, phát triển nhận thức và phát triển ngôn ngữ cho trẻ lứa tuổi nhà trẻ.

Thông qua việc tập huấn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý và giáo viên các bậc học, tùng bước nâng cao chất lượng dạy học; tăng cường năng lực thực hiện các nhiệm vụ năm học 2014 – 2015 cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp./.

Bài trướcCông tác phòng chống ma tuý trên địa bàn huyện Chợ Đồn
Bài tiếp theoHội nghị tổng kết phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2009-2014