Phòng giao dịch NHCSXH huyện triển khai Quyết định số 5/2022/QĐ-TTg về quy định mức cho vay tối đa đối với học sinh, sinh viên

Hiện nay Phòng giao dịch NHCSXH huyện Chợ Đồn đang tích cực triển khai Quyết định số 5/2022/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên (HSSV).
Từ nguồn vốn chương trình HSSV đã giúp gia đình ông Nguyễn Như Thuyên (người cầm sổ màu xanh) thôn Nà Lẹng, xã Yên Mỹ có điều kiện cho con học tập tốt hơn.
Theo đó, mức cho vay tối đa theo Quyết định số 5/2022/QĐ-TTg sẽ là 4 triệu đồng/ tháng/ HSSV. Như vậy, so với mức cũ đã áp dụng từ 1/12/2019 thì mức cho vay tối đa đối với HSSV tăng thêm 1,5 triệu đồng/ tháng/ HSSV. Ngoài sửa đổi mức vay, Quyết định số 5/2022/QĐ-TTg cũng sửa đổi khoản 2 Điều 2 về đối tượng được vay vốn: Học sinh, sinh viên là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng: Hộ nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật; Hộ cận nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật; Hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật. Quyết định cũng sửa đổi khoản 2 Điều 9 về trả nợ gốc và lãi tiền vay. Cụ thể, kể từ ngày HSSV kết thúc khóa học 12 tháng theo quy định, đối tượng được vay vốn phải trả nợ gốc và lãi tiền vay lần đầu tiên. Đối tượng được vay vốn có thể trả nợ trước hạn mà không chịu lãi phạt trả nợ trước hạn. Đối với các hợp đồng vay vốn tín dụng đã ký hợp đồng trước ngày 19/5/2022, Ngân hàng Chính sách xã hội, khách hàng và các bên liên quan tiếp tục được thực hiện theo các cam kết, các quyền hạn và trách nhiệm ghi trong hợp đồng đã ký.
Các quy định mới nêu trên được áp dụng đối với các khoản giải ngân mới kể từ ngày 19/5/2022.
Theo số liệu thông kê của Ngân hàng CSXH huyện, từ đầu năm đến ngày 25/3/2022 tổng dư nợ cho vay trên toàn huyện là 320 tỷ 318 triệu đồng, tăng 12 tỷ 102 triệu đồng so với đầu năm 2021. Trong đó dư nợ chương trình học sinh sinh viên là 1 tỷ 675triệu đồng với 50 hộ vay. Việc tăng mức vay đối với chương trình học sinh sinh viên sẽ giúp cho các em có điều kiện học tập tốt hơn, nhất là ở thời điểm hiện nay tình hình dịch Covid -19 diễn biến phức tạp nhiều gia đình gặp khó khăn trong trang trải chi phí học tập cho con./.
Tác giả:  Thu Hoài – Nông Đuổng
Bài trướcChợ Đồn có 64 điểm nằm trong vùng có nguy cơ thiên tai
Bài tiếp theoBan Biên tập Cổng TTĐT huyện  họp đánh giá kết quả hoạt động 03 tháng đầu năm 2022