Phòng giao dịch NHCSXH huyện tổ chức chương trình ngày Hội “Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo’’

 

Phòng giao dịch NHCSXH huyện tổ chức chương trình ngày Hội

“Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo’’

Đây là chương trình nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, trong đó nhiệm vụ tập trung nguồn lực để đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác được Ban Bí thư yêu cầu các cơ quan, tổ chức từ Trung ương đến địa phương chỉ đạo và thực hiện.

Tại chương trình các cá nhân, đơn vị sử dụng nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi của mình gửi vào NHCSXHvới mức gửi tối thiểu từ 500.000đ trở lên, lãi xuất tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng, 02 tháng là 3,1%/năm; từ 03 tháng đến dưới 06 tháng là 3,4%/năm; từ 06 tháng đến dưới 12 tháng là 4,0%/năm; có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên điều chỉnh kể từ ngày 04/12/2020 là 5,6%/năm.

Ngay sau chương trình này, Phòng giao dịch NHCSXH huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị của huyện tiếp tục thông báo đến toàn thể Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vịbiết,sử dụng nguồn tiền tạm thời nhàn rỗi của cá nhân gửi vào NHCSXH để tăng cường nguồn lực cho hoạt động tín dụng chính sách xã hội, góp phần giảm cấp bù cho ngân sách nhà nước.Các tổ chức Hội, Đoàn thể nhận ủy thác các xã, thị trấn tiếp tục phổ biến, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, hội viên và nhân dân biết và hưởng ứng tham gia “Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo ’’ sử dụng nguồn tiền tạm thời nhàn rỗi của cá nhân gửi vào NHCSXH tại trụ sở UBND các xã vào ngày giao dịch cố định tại xãgửi trực tiếp tại trụ sở NHCSXH huyện vào các ngày làm việc./.

Bài trướcBHXH huyện Chợ Đồn chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 5, 6/2021 để đảm bảo phòng chống dịch Covid-19
Bài tiếp theoCông an huyện thực hiện nhiệm vụ kép vừa đảm bảo ATGT vừa tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19