Phòng giao dịch NHCSXH huyện đồng hành vượt khó cùng đối tượng chính sách trong bối cảnh tác động của dịch Covid -19

Năm 2021, trong bối cảnh chung của cả nước phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do dịch Covid-19 nhưng Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Chợ Đồn đã phối hợp tốt cùng các cấp, các ngành, tổ chức đoàn thể hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện được truyền tải kịp thời tiếp tục giữ vai trò quan trọng đối với công cuộc xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội ở các địa phương trên địa bàn.

 

Phòng giao dịch NHCSXH huyện luôn tạo mọi điều kiện cho người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách. (Ảnh Đức Mạnh)
Trong  năm qua, dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực đến đời sống kinh tế của các hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn huyện do đó, vốn chính sách càng thể hiện vai trò quan trọng hơn trong thời điểm người dân gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh. Để hoàn thành “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa đáp ứng nhu cầu vay vốn của người dân, NHCSXH huyện Chợ Đồn đã chủ động, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ nhờ đó đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Đối với công tác tín dụng, tổng nguồn vốn là 319.216 triệu đồng, tăng 627 triệu đồng so với đầu tháng, tăng 12.227 triệu đồng so với 31/12/2020, tốc độ tăng trưởng 3,98%, hoàn thành 99,7% kế hoạch trong đó nguồn vốn huy động tại địa phương đạt 39.279 triệu đồng, tăng 7.823 tỷ đồng so với kế hoạch giao, hoàn thành 102,9% kế hoạch tăng trưởng, nguồn vốn nhận ủy thác đầu tư tại địa phương (Ngân sách tỉnh, huyện) là 3.911 triệu đồng, tăng 545 triệu đồng so với 31/12/2020, hoàn thành 166,7% chỉ tiêu kế hoạch được giao.
Đối với việc sử dụng vốn,  năm 2021, doanh số cho vay đạt 101,5 tỷ đồng, tăng trên 3,2 tỷ đồng so với năm 2020, với 2.218 hộ vay vốn .Tổng dư nợ đến 31/12/2021 là318.594 triệu đồng/6.074 hộ vay (chiếm 46,1% số hộ dân toàn huyện), dư nợ bình quân 52,4 triệu đồng/hộ vay (tăng 4 triệu đồng/hộ so với đầu năm). Tạo điều kiện cho 1.09 hộ nghèo, 809 hộ cận nghèo, 351 hộ mới thoát nghèo, 2.297 hộ sản xuất kinh doanh thuộc vùng khó khăn có vốn đầu tư phát triển sản xuất, ổn định đời sống; 55học sinh sinh viên được vay vốn để trang trải chi phí học tập; xây dựng và cải tạo 2.061 công trình nước sạch, công trình vệ sinh; tạo việc làm ổn định cho 447 lao động từ nguồn vốn Quỹ quốc gia về việc làm; 65 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; 46 hộ đồng bào dân tộc thiểu số trồng rừng sản xuất, phát triển chăn nuôi ; 02 hộ thương nhân; 101 hộ nghèo vay làm nhà ở, 19 hộ đồng bào dân tộc thiểu số đời sống khó khăn, 01 hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn và 20 hộ vay vốn nhà ở xã hội.
Ngoài ra, trong năm 2021, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện cũng đã tổ chức triển khai, thực hiện đầy đủ các giải pháp theo chỉ đạo của Tổng Giám đốc tại Văn bản 1349/NHCS-TDNN để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị thiệt hại bởi dịch Covid-19. Thực hiện cho gia hạn nợ đối với  132hộ vay đến hạn gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 với số tiền 3.890 triệu đồng.Có thể nói, trong bối cảnh đời sống của nhiều người dân trên địa bàn gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh thìsự đồng hành, nỗ lực của phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Chợ Đồn đã góp phần thiết thực cùng các ban, ngành của huyện thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo, an sinh xã hội tại địa phương.
 Tác giả: Hương Liễu
Bài trướcTrung tâm Y tế huyện triển khai dịch vụ test nhanh Covid-19
Bài tiếp theoHuyện Chợ Đồn chủ động theo dõi, quản lý người dân về quê ăn Tết