Phó Chủ tịch Đỗ Thị Minh Hoa kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử huyện Chợ Đồn

 

 Đoàn kiểm tra làm việc tại huyện Chợ Đồn

Qua kết quả kiểm tra cho thấy, Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đã tổ chức quán triệt, triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Các Hội nghị hiệp thương lần 1, lần 2, lần 3 đã được Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện, xã, thị trấn tổ chức đảm bảo đúng thời gian quy định, có báo cáo, có biên bản Hiệp thương gủi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp trên.

Việc hướng dẫn lập hồ sơ, giao nhận hồ sơ của người ứng cử đại biểu HĐND các cấp thực hiện đúng quy trình về thời gian, độ an toàn, danh sách hồ sơ. Việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử được tổ chức theo trình tự tại các thôn, tổ có người ứng cử, các ý kiến được chuyển về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện tổng hợp, lập báo cáo. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban bầu cử huyện đã phân công các thành viên phụ trách địa bàn kiểm tra, thăm nắm cùng giải quyết những vướng mắc tại cơ sở trong quá trình tổ chức thực hiện công tác bầu cử. Đến nay, tất cả các xã, thị trấn đều tổ chức Hội nghị Hiệp thương xong lần 3.

Kết quả tổ chức thực hiện sau Hội nghị hiệp thương lần 3, cấp huyện có số đại biểu bầu là 32 đại biểu, số người ứng cử có 54 người đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần; đối với cấp xã, thị trấn có số đại biểu HĐND được bầu là 513 đại biểu, số người ứng cử là 854 người; Đơn vị bầu cử huyện Chợ Đồn có số tổ bầu cử 160 tổ với số cử tri thời điểm niêm yết danh sách là 37.466 người.

Qua kiểm tra cũng đánh giá, công tác tuyên truyền được quan tâm, công tác an ninh trật tự đả bảo, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo cần giải quyết trong quá trình thực hiện công tác bầu cử, điều kiện cơ sở vật chất được các đơn vị quan tâm đảm bảo để cuộc bầu cử diễn ra an toàn.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng Đỗ Thị Minh Hoa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá: công tác chuẩn bị bầu cử HĐND các cấp của huyện Chợ Đồn thực hiện đúng quy trình, đạt kết quả tốt; đồng chí nhấn mạnh huyện cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử; cần sớm niêm yết danh sách ứng cử viên, thống nhất theo một mẫu chung, giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh theo đúng quy định; tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự; đảm bảo đủ cơ sở vật chất…

Sau buổi kiểm tra về công tác bầu cử tại huyện Chợ Đồn, đoàn kiểm tra đã xuống 2 điểm bầu cử thị trấn Bằng Lũng và xã Phương Viên để kiểm tra công tác bầu cử tại hai điểm bầu cử này./.

Bài trướcHuyện Chợ Đồn – Những chuyển biến tích cực
Bài tiếp theoChợ Đồn: Tích cực chuẩn bị cho bầu cử và đẩy mạnh xây dựng mô hình kinh tế tập thể