Phiên họp thường kỳ Ủy viên UBND huyện tháng 6/2017

 

 Đồng chí Hà Đức Tiến – Bí thư Huyện ủy Phát biểu tại cuộc họp

 

Tại cuộc họp, các Đồng chí Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện đã cùng thảo luận, đóng góp ý kiến đối với các Văn bản trình tại kỳ họp HĐND huyện, đặc biệt báo cáo tình hình phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017.

          Phát biểu tại cuộc họp, Đồng chí Hà Đức Tiến – Bí thư Huyện ủy yêu cầu UBND huyện đánh giá cụ thể hơn những tồn tại, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế – xã hội so với chỉ tiêu Nghị quyết thực hiện, đồng thời chỉ ra những giải pháp cụ thể để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

          Tại cuộc họp, các Ủy viên UBND huyện cũng đã biểu quyết thông qua 4 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ của các các phòng: Giáo dục và Đào tạo, phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Tài chính – Kế hoạch, Văn phòng HĐND&UBND huyện và quy chế tiếp công dân tại Trụ sở UBND huyện.

Kết luận cuộc họp, Đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng, ban cơ quan đơn vị khẩn trương cung cấp số liệu, đánh giá, bổ sung thêm nội dung như yêu cầu tại cuộc họp , gửi về Văn phòng HĐND&UBND huyện để chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo gửi Thường trực HĐND, các Ban HĐND thẩm tra theo quy định.

Đối với các Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban và Quy chế Tiếp công dân tại Trụ sở công dân UBND huyện, Đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng: Giáo dục và Đào tạo, phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Tài chính – Kế hoạch, Văn phòng HĐND&UBND huyện trên cơ sở ý kiến góp ý của các Ủy viên UBND huyện tiếp thu, chỉnh sửa hoàn thiện sớm trình UBND huyện ban hành theo quy định./.

Bài trướcChợ Đồn tổ chức lễ đón nhận và an táng hài cốt Liệt sĩ Hoàng Quốc Nhật
Bài tiếp theoKiểm tra kết quả thực hiện chỉ thị 07 của UBND tỉnh tại huyện Chợ Đồn