Phê duyệt điều chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp ĐT 254 Đoạn qua thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn

Quyết định số 2462/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân huyện Chợ Đồn Phê duyệt điều chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp ĐT 254 Đoạn qua thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn. (Tải về)  

Bài trướcPhê duyệt điều chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp ĐT 254 Đoạn qua xã Đồng Lạc, huyện Chợ Đồn
Bài tiếp theoQuyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2012