Phát triển Tổ hợp tác để xây dựng nông thôn mới

 

Năm 2017, xã Rã Bản phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới và cũng là xã đầu tiên của huyện Chợ Đồn dự kiến về đích nông thôn mới sớm nhất. Trong những năm qua, thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, cấp ủy, chính quyền xã đã phát huy nội lực, tập trung tuyên truyền vận động bà con nhân dân phát triển kinh tế như: Thực hiện có hiệu quả dự án hỗ trợ phát triển sản xuất ( nguồn vốn Chương trình xây dựng nông thôn mới), thành lập tổ hợp tác để lựa chọn các mô hình chăn nuôi trâu, dê và định hướng cho các hộ trồng cam quýt. Việc định hướng cho các hộ trồng cam, quýt và định hướng tiêu thụ sản phẩm đã giúp các hộ dân mạnh dạn đầu tư mở rộng vườn quýt, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh tốt nên vào mỗi mùa vụ thu hoạch quýt năng suất, chất lượng đạt cao hơn.

Thôn Khuổi Nhang, là một trong nhiều thôn điển hình của xã Rã Bản người dân tích cực hưởng ứng phát triển cây cam, quýt. Theo thống kê, hiện nay tại thôn có tới 70% số hộ gia đình đã trồng cam quýt, hộ gia đình trồng nhiều có khoảng 400 cây, hộ trồng ít cũng đã có tới vài chục cây quýt, thu nhập của các hộ dân tại thôn khoảng từ 40-100 triệu đồng/vụ.  Gia đình ông Phùng Văn Tào là một hộ trồng cây cam, quýt từ những năm 2000, quá trình chăm sóc gia đình đã áp dụng theo khoa học kỹ thuật nên mỗi năm cho nhập khoảng 70 triệu đồng. Số tiền này đã giúp gia đình ông có cuộc sống ổn định. Thu nhập từ cây cam, quýt, đã từng bước làm thay đổi  đời sống của bà con nhân dân nơi đây, đời sống ổn định dẫn đến việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới dễ dàng hơn như : việc đóng góp xây dựng các tiêu chí làm đường giao thông nông thôn, làm nhà văn hóa,. Do vậy có thể nói  trò xây dựng lập các tổ hợp tác hết sức quan trọng, nó không chỉ nâng cao thu nhập cho người dân mà còn góp phần làm thay đổi căn bản diện mạo nông thôn trong thời kỳ hội nhập.

Ngoài xã Rã Bản, hiện  nay các địa phương khác của huyện cũng đã xây dựng các sản phẩm định hướng thành lập tổ hợp tác, cụ thể như: xã Xuân Lạc định hướng phát triển chăn nuôi trâu, bò, trồng  và chăm sóc cây măng luồng, chế biến măng khô; xã Yên Thượng chăn nuôi dê sinh sản, chế biến lâm sản, sản xuất gạch xi măng; xã Đông Viên và Rã Bản phát triển chăn nuôi trâu, dê sinh sản, trồng cam quýt và sản xuất gạch xi măng; xã Bản Thi chăn nuôi lợn ta địa phương và trồng cây su su, rau bò khai,..

 Vào mỗi vụ thu hoạch măng giúp người dân xã Xuân Lạc nâng cao thu nhập

 

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, việc thành lập và phát triển các tổ hợp tác nông nghiệp đúng hướng sẽ là động lực để thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới như: Làm tốt dịch vụ, góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân và tích lũy từ hoạt động sản xuất đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Bởi với mỗi địa phương dựa trên điều kiện sẵn có phù hợp có thể thực hiện chăn nuôi, trồng trọt và khi thành lập tổ hợp tác huyện sẽ tăng cường lồng ghép các chương trình tập huấn, hỗ trợ khoa học kỹ thuật, thăm quan học hỏi các mô hình sản xuất tại nhiều nơi để tạo tiền đề phát triển tổ hợp tác hiệu quả.

Theo lộ trình xây dựng nông thôn mới, để hoàn thành tiêu chí số 10 về thu nhập và tiêu chí số 13 về hình thức tổ chức sản xuất, các xã cần tập trung đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế theo hướng thành lập các Tổ hợp tác, từ năm 2016 mỗi xã thành lập ít nhất 01 Tổ hợp tác và đến năm 2018 sẽ hoàn thành tiêu chí số 13./. 

Bài trướcNgười Dao Bản Ca xã Bình Trung làm kinh tế từ rừng trồng
Bài tiếp theoBan Kinh tế – Xã hội giám sát tình hình triển khai, thực hiện hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất cho hộ nghèo thuộc chương trình 135 (giai đoạn 2010-2015) tại xã Nghĩa Tá