Phát huy vai trò Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện Chợ Đồn giai đoạn 2019-2023

  Đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện Chợ Đồn được tham dự

và phát biểu tại các buổi gặp mặt lãnh đạo tỉnh do Ban Dân tộc tỉnh tổ chức

Tổng số Người có uy tín được bầu chọn giai đoạn 2019-2023 trong năm 2021 là 227 người/228 thôn, tổ (còn 01 thôn/228 thôn không bầu được người có uy tín là thôn Nà Chiếm, xã Lương Bằng). Có 187 người có uy tín là nam và 40 người có uy tín là nữ. Về thành phần dân tộc: Tày 178 người chiếm 78,4%, Dao 26 người chiếm 11,5%, Mông có 10 người chiếm 4,4%, Kinh 9 người chiếm 3,9 %, Nùng 4 người chiếm 1,8%. Đây là những người tiêu biểu được cộng đồng dân cư bầu chọn theo tiêu chí, đối tượng lựa chọn người có uy tín; đồng thời thực hiện các bước lựa chọn, đề nghị công nhận đúng theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn và văn bản quy định hiện hành.

Qua các năm hoạt động người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của huyện Chợ Đồn đã phát huy vai trò của mình trên mọi lĩnh vực trong các phong trào cụ thể như: Xóa đói, giảm nghèo; Phát triển kinh tế; Xây dựng nông thôn mới; Bảo tồn bản sắc văn hóa…Với nhiệm vụ là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân địa phương, người có uy tín trên địa bàn huyện đã và đang tích cực phối hợp với các tổ chức tại thôn, bản, tổ dân phố phố tuyên truyền, giáo dục, động viên nhân dân thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giữ gìn và phát huy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng các dân tộc và khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần vào quá trình phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Để tiếp tục phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng, các cấp ủy Đảng chính quyền huyện Chợ Đồn luôn quan tâm thăm nắm tình hình, tổ chức gặp mặt, trao đổi những kinh nghiệm trong việc xây dựng hình ảnh người có uy tín cũng như động viên khuyến khích người có uy tín trong cộng đồng phát huy vai trò trách nhiệm của mình với cộng đồng để tiếp tục khẳng định những đóng góp của người có uy tín trong xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế xã hội của địa phương./.

Bài trướcCác ngành chức năng huyện Chợ Đồn tăng cường phối hợp kiểm soát tại chốt kiểm dịch y tế liên ngành phòng, chống Covid-19.
Bài tiếp theoTriển khai vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi dịp trước và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu