Phát huy vai trò của Mặt trận tổ quốc các cấp trong xây dựng nông thôn mới

  Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phương Viên vận động nhân dân đóng góp ngày công xây dựng

cầu dân sinh (ảnh chụp trước thời điểm chưa quy định bắt buộc đeo khẩu trang

phòng chống Covid -19)

Phương Viên là xã phấn đấu về địch NTM năm 2021, đến thời điểm này xã đã hoàn thành 13/19 tiêu chí. Thực hiện chương trình xây dựng NTM bộ mặt nông thôn xã đã có nhiều thay đổi. Những trục đường đến các thôn, nhiều cầu dân sinh đã được bê tông hóa, những ngôi nhà xây kiên cố mọc lên ngày càng nhiều, phong trào phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi được nhân rộng đem lại nguồn thu nhập cho nhân dân; bà con tích cực tham gia đóng góp tiền, ngày công  lao động, hiến đất, giữ gìn bảo vệ môi trường tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Cụ thể, từ năm 2014 đến nay nhân dân đã đóng góp trên 3.000 công lao động, hiến trên 11.000m2 đất và 360 triệu đồng … Theo ông Vi Văn Mạnh, Chủ tịch UBMTTQ xã Phương Viên, có được thành quả trên, ngoài sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong toàn xã thì có sự đóng góp của MTTQ Việt Nam và các thành viên. Ban công tác Mặt trận các thôn đã phát huy dân chủ, công khai, minh bạch trong triển khai các nội dung, nhất là thực hiện các công trình xây dựng nhà văn hóa, làm đường giao thông nông thôn, cứng hóa kênh mương phục vụ sản xuất. Toàn bộ quá trình nhân dân đối ứng, ủng hộ, tiếp nhận kinh phí và chi tiêu cho công trình đều được công khai, có sự giám sát của người dân đã tạo được sự tin tưởng trong nhân dân. Bên cạnh kết quả đạt được thì xã Phương Viên vẫn còn 6 tiêu chí chưa đạt, do đó thời điểm này, địa phương đang tập trung mọi nguồn lực để thực hiện các tiêu chí về trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nhà ở dân cư, thu nhập, môi trường, hệ thống chính trị.

Để phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong tham gia xây dựng NTM, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã phối hợp với các đoàn thể, cơ quan, đơn vị và các xã triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Trên cơ sở thực hiện các nội dung của Cuộc vận động, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến các tầng lớp nhân dân về nội dung, tiêu chí xây dựng NTM. Cuộc vận động được gắn với các phong trào thi đua của các tổ chức thành viên đã tập hợp đông đảo nhân dân trong huyện hăng hái tham gia. Điển hình là phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững của các tổ chức Hội, đoàn thể. Nhiều hộ dân đã chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mở rộng quy mô sản xuất nông, lâm nghiệp và dịch vụ, mạnh dạn đầu tư, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; xây dựng các mô hình kinh tế.

 Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện trao tiền hỗ trợ hộ ông Dương Văn Bỉnh – thôn Bản Lanh,

xã Phương Viên xây dựng nhà ở ( ảnh chụp trước thời điểm chưa quy định bắt buộc

đeo khẩu trang phòng chống Covid -19) 

Mặt trận tổ quốc các xã trên địa bàn huyện đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thi đua phát triển kinh tế, tạo diện mạo quê hương ngày càng khang trang, sạch đẹp. Thường xuyên phối hợp với các tổ chức thành viên vận động nhân dân tích cực tham gia đóng góp ngày công, nguyên vật liệu để xây dựng các công trình như: Nhà họp thôn, cầu dân sinh, đường liên thôn, sửa chữa, nạo vét kênh mương thủy lợi với tinh thần huy động mọi nguồn lực theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, qua đó đã nhận được sự chung tay góp sức của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Bên cạnh đó, nhằm hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo ổn định cuộc sống, trong giai đoạn 2016-2020 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã vận động các tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm tham gia đóng góp ủng hộ và xây dựng “Quỹ Vì người nghèo” được trên 446 triệu đồng, cùng nhiều nguồn ủng hộ khác đã thực hiện hỗ trợ xây dựng được 95 nhà Đại đoàn kết; tính riêng những tháng đầu năm 2021 toàn huyện đã có 8 nhà được hỗ trợ trong đó nguồn “Quỹ vì người nghèo” của UBMTTQ tỉnh hỗ trợ 7 nhà và huyện hỗ trợ 1 nhà. Tình đoàn kết, tương thân tương ái của cộng đồng dân cư cũng được thể hiện qua các hoạt động như: Giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình neo đơn, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xây nhà, hỗ trợ khi bị thiên tai, hỏa hoạn…

  Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện tiếp nhận hàng hàng hóa, nhu yếu phẩm hỗ trợ

nhân dân TP Hồ Chí Minh phòng, chống dịch Covid-19.

Kết quả triển khai thực hiện cho thấy Cuộc vận động đã được các cấp uỷ, chính quyền, các ngành quan tâm và từng bước trở thành một phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong nhân dân. Nội dung Cuộc vận động thiết thực, phù hợp với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, được người dân đồng tình, ủng hộ. Cuộc vận động đã mang lại nhiều đổi thay tích cực, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và vật chất của nhân dân trên địa bàn huyện. Cấp ủy, chính quyền các cấp và người dân đã nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn về vai trò, tầm quan trọng của Cuộc vận động trong đời sống xã hội; khơi dậy, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong xóa đói giảm nghèo và xây dựng kinh tế, thắt chặt tình làng, nghĩa xóm; xây dựng, thực hiện tốt quy chế dân chủ, các quy ước, hương ước, kỷ cương pháp luật, nhất là việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội có nhiều chuyển biến…Đến nay, bình quân các xã đã đạt 12,9 tiêu chí, có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Có thể nói, Mặt trận Tổ quốc các cấp có vị trí hết sức quan trọng trong việc tập hợp khối đại đoàn kết dân tộc ở địa phương, đặc biệt là công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các phong trào ở địa phương. Đây là cơ sở quan trọng cho MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp tiếp tục phát huy vai trò, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp và đoàn kết các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh trong thời gian tới./.

Bài trướcHội đồng nhân dân huyện chú trọng giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri
Bài tiếp theoChợ Đồn triển khai các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới