Phát huy vai trò Chi bộ nông thôn trong xây dựng nông thôn mới

  Nhân dân thôn Nà Duồng, xã Bằng Lãng vận chuyển vật liệu xây dựng

tuyến kênh mương phục vụ sản xuất. 

“Dân vận khéo” từ kế hoạch cụ thể

Dẫn chúng tôi đi thăm cánh đồng Khuổi Loàng ở thôn Nà Duồng, xã Bằng Lãng, bước chân sải dài trên bờ mương đang chuyển dòng nước mát, đồng chí Triệu Thị Miền, Bí thư Chi bộ thôn không giấu  nổi niềm vui bày tỏ: Từ năm 2018, thực hiện mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, thôn đã tập trung vào xây dựng tuyến kênh mương Khuổi Loàng phục vụ cho việc sản xuất nông nghiệp. Những ngày đầu mặc dù đã họp bàn, ra Nghị quyết và có những giải pháp cụ thể, song Chi bộ cùng Ban Chi ủy cũng gặp không ít khó khăn khi đi vận động bà con đóng góp công sức, hiến đất để làm kênh mương. Đại đa số các hộ gia đình đều ủng hộ nhưng cũng không ít gia đình chưa nhất trí bởi họ nghi ngờ về hiệu quả, nhất là một số gia đình có tuyến kênh mương đi qua phần đất của họ. Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng” trong các lần họp thôn, Ban chi ủy cùng các đồng chí đảng viên trong Chi bộ và trực tiếp là đồng chí Bí thư Chi bộ đã phân tích những  lợi ích của chương trình xây dựng nông thôn mới đối với đời sống của nhân dân trong thôn để mọi người cùng hiểu và đồng thuận.  Có những hộ gia đình vẫn còn hoài nghi thì  đồng chí Bí thư cùng Ban chi ủy họp bàn cử đảng viên có kinh nghiệm, uy tín đến tận gia đình gặp gỡ, trao đổi, thuyết phục, từ đó tạo được sự thống nhất cao trong thôn. Bằng chủ trương đúng, công khai, minh bạch và tinh thần trách nhiệm  của các đảng viên trong thôn, bà con đã tự nguyện hiến 560 m2 đất và đóng góp ngày công thực hiện trong 16 ngày đã hoàn thành xây dựng tuyến kênh mương dài 417 m đưa vào sử dụng từ năm 2018.

Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết của bà con trong thôn, năm 2019 Chi bộ  Nà Duồng đã vận động nhân dân trong thôn đóng góp được trên 135 triệu  đồng xây Nhà văn hóa rộng 104m2; mọisự đóng góp đều công khai, minh bạch, nhà ai khó khăn được đóng góp thành nhiều đợt. Nhà văn hóa hoàn thành và đi vào sử dụng thực sự là nơi bà con sinh hoạt và hưởng thụ đời sốngvăn hóa tinh thần, nơi bà con được thông tin chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Tiếp đến năm 2020, Chi bộ tiếp tục vận động bà con xây dựng được 315 mét kênh mương đến khu vực Nà Lẹng, hơn 300 mét kênh mương đến khu vực Cốc Đứa… Đồng chí Triệu Văn Lâm, trưởng thôn Nà Duồng cho biết: “Trước đây hàng trăm ha đất sản xuất thuộc khu vực Khuổi Loàng, Nà Lẹng và Cốc Đứa chỉ làm được một vụ lúa, từ khi tuyến kênh mương dẫn nước hoàn thành, số diện tích trên đã canh tác được 2 vụ lúa và xen lẫn các loại cây trồng khác, năng suất cũng cao hơn vì vậy bà con thôn, bản phấn khởi cùng nhau thi đua lao động, sản xuất. Từ chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước cùng hiệu quả thiết thực trong mỗi công trình được triển khai tại thôn, các đảng viên trong Chi bộ đã phân công từng đảng viên tích cực xuống từng hộ  vận động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa giống mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất, hướng dẫn cho bà con phương thức canh tác, sản xuất và quản lý vốn gia đình tiết kiệm, hiệu quả; vận động bà con nhân dân thực hiện tốt các quy định trong xây dựng  đời sống văn hóa. Với sự nỗ lực ấy, diện mạo của thôn ngày càng khởi sắc, hạ tầng giao thông, thuỷ lợi, cơ sở vật chất văn hoá ngày càng hoàn thiện, đời sống người dân thay đổi rõ rệt, đến nay trong thôn không còn hộ đói, hộ nghèo.

Khẳng định vai trò hạt nhân 

Qua tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 -2020 của huyện Chợ Đồn và thực tiễn đã chứng minh, vai trò của chi bộ Đảng trong xây dựng nông thôn mới được phát huy trên mọi mặt, tùy theo đặc điểm, điều kiện mỗi địa phương mà chi bộ lãnh đạo nhân dân thực hiện nông thôn mới ở những công việc cụ thể khác nhau. Các Chi bộ nắm chắc tình hình thực tiễn và các mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng nông thôn mới của địa phương để lựa chọn vấn đề, nội dung đưa vào sinh hoạt chuyên đề thiết thực, xây dựng nghị quyết lãnh đạo phù hợp; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức hội, đoàn thể và đảng viên tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện.

Cùng với nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, các Chi bộ đã linh hoạt huy động các nguồn lực trong nhân dân, các nguồn đầu tư từ bên ngoài để xây dựng Nhà văn hóa thôn, kênh mương thủy lợi, giao thông, các công trình phúc lợi thiết yếu .. huy động nhân dân đóng góp sức người, sức của, hiến đất từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn tại địa phương. Trong phát triển kinh tế, các Chi bộ thôn bản đã  lãnh đạo nhân dân chuyển đổi các mô hình kinh tế hiệu quả, trong đó đảng viên phải là những người đi đầu thực hiện, nhân dân thấy hiệu quả làm theo. Trong các tiêu chí văn hóa, chi bộ vận động nhân dân thực hiện tốt quy ước, hương ước xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Từ một huyện có xuất phát điểm thấp trong xây dựng nông thôn mới thì đến nay, số tiêu chí nông thôn mới của huyện đã đạt 12,9 tiêu chí/xã.

Để tập hợp sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong xây dựng nông thôn mới, các Chi bộ Đảng tại các thôn tổ dân phố đã lãnh đạo các Chi hội đoàn thể như Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên… chủ động, linh hoạt và sáng tạo trong việc lập kế hoạch, chương trình để thu hút và tập hợp đông đảo nhân dân hưởng ứng tham gia. Chính nhờ sự quan tâm, chỉ đạo của Chi bộ mà các tổ chức đoàn thể đã có nhiều cách làm hay, nhiều sáng kiến độc đáo đem lại hiệu quả cao. Điển hình như Hội phụ nữ các cấp với phong trào “Đường hoa yêu thương”, “Tuyến đường xanh, sạch, đẹp”, “ Đoạn đường phụ nữ tự quản”; Đoàn Thanh niên với phong trào “Thắp sáng đường quê”, “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”… giúp môi trường nông thôn thêm sáng, xanh, sạch, đẹp từ đó giúp cho diện mạo nông thôn ngày một đổi mới.

Có thể khẳng định, nhờ nắm rõ thực trạng tình hình địa bàn, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân theo phương châm “hiểu dân, lắng nghe ý kiến của dân”, các chi bộ nông thôn đã đề ra và tổ chức thực hiện các biện pháp thiết thực, hiệu quả để xây dựng địa phương ngày càng phát triển, có diện mạo đẹp, đời sống Nhân dân được nâng cao. Họ là nững hạt nhân giữ vai trò tiên quyết trong lãnh đạo tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, đảm bảo sự hưởng ứng, tham gia tích cực của người dân, phát huy cao nhất tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận, đóng góp công sức, trí tuệ, sáng kiến, sáng tạo và nguồn lực của xã hội để mỗi địa phương sớm cán đích mục tiêu hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới./.  

Bài trướcCác xã, thị trấn hoàn thành công tác tiêm phòng Covid-19 mũi 1 đợt 10
Bài tiếp theoDiễn tập chiến đấu phòng thủ xã Đại Sảo năm 2021