Phát huy dân chủ trong trong Hội nghị lấy ý kiến cử tri đối với người ứng cử

Việc  tổ chức và kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba được Ban Thường trực ủy ban mặt trận Tổ Quốc Việt Nam cấp huyện, cấp xã tổ chức đảm bảo thời gian quy định. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba đã xác định được danh sách chính thức người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã.Cấp huyện gồm  51 đại biểu;  Cấp xã gồm 588 đại biểu. Số đại biểu HĐND huyện ấn định bầu là 31 đại biểu; số hồ sơ đã nhận tại UBBC huyện là 63 hồ sơ (không có hồ sơ tự ứng cử). Số đại biểu HĐND xã ấn định bầu là 355 đại biểu; số hồ sơ đã nhận tại UBBC cấp xã là 723 hồ sơ (không có hồ sơ tự ứng cử).

Công tác tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú để lấy ý kiến đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND được Ban Thường trực ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam cấp xã tổ chức thực hiện theo quy định. Qua tổng hợp, kết quả nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú với người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND cấp tỉnh đều đạt 100% ý kiến tín nhiệm; đối với người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã đều đạt từ 80% trở lên.

 UBBC Thị trấn Bằng Lũng tổ chức cho người ứng cử Đại biểu HĐND thị trấn

tiếp xúc với cử tri tổ 11A- thị trấn Bằng Lũng

Việc lập và niêm yết danh sách cử tri, công tác chuẩn bị bầu cử, danh sách cử tri đã được UBBC cấp xã gửi Tổ bầu cử niêm yết xong trước ngày 13/4/2021 theo quy định, đến thời điểm hiện tại, số cử tri trên địa bàn huyện là 38 nghìn 823 người . Công tác chuẩn bị bầu cử được UBBC các cấp quan tâm, thực hiện tốt; UBBC huyện đã kiểm tra công tác bầu cử đợt 2 trên toàn huyện, nhìn chung UBBC các cấp, Tổ bầu cử đang thực hiện các nội dung theo đúng tiến độ thời gian. Việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử Ban Thường trực UBMTTQVN huyện đã ban hành kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri để những người ứng cử đại biểu HĐND huyện vận động bầu cử và xây dựng lịch tiếp xúc cử tri cụ thể theo từng đơn vị bầu cử từ ngày 10/5/2021 đến ngày 19/5/2021.

Trên địa bàn thị trấn Bằng Lũng, bắt đầu từ ngày 06/5 /2021 đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐnD các cấp. Tại những nơi tổ chức  hội nghị tiếp xúc cử tri những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp,  đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn  Bằng Lũng đã phổ biến tiêu chuẩn của đại biểu HĐND các cấp; giới thiệu tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác của các ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Sau khi nghe tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác của người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp, cử tri của các dân phố đã tham gia đóng góp ý kiến, các ý kiến đều đánh giá các đồng chí là những cán bộ, đảng viên có lập trường, tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt. Dù ở cương vị công tác nào các đồng chí cũng đã phát huy được vai trò, tinh thần, trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.Tại nơi cư trú các đồng chí đều là những đảng viên, công dân gương mẫu, có lối sống giản dị, khiêm tốn và luôn quan tâm gần gũi, gắn bó mật thiết với Nhân dân, cũng như thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với cấp ủy, chính quyền địa phương. Các cử tri đều thống nhất các ứng cử viên đều đáp ứng đủ các tiêu chuẩn theo quy định để ứng cử đại biểu HĐND các cấp.

 Cử tri nghiên cứu tiểu sử của các ứng cử viên để sáng suốt

lựa chọn người tín nhiệm  để bỏ phiếu bầu.

Đồng thời, cử tri của các tổ dân phố cũng đề đạt nguyện vong, mong muốn nếu trúng cử đại biểu HĐND các cấp các đồng chí tham gia ứng cử phát huy tốt nhất vai trò, trách nhiệm của người đại biểu Nhân dân. Đồng thời, trên cương vị công tác của mình, sẽ thường xuyên quan tâm giải quyết các ý kiến nghị của cử tri và có nhiều đóng góp hơn nữa đối với sự phát triển chung của thị trấn, của huyện Chợ Đồn. Điểm đặc biệt của đợt bầu cử lần này là tiểu sử tóm tắt về quá trình công tác của các ứng cử viên tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp,  được in và phát cho từng hộ nhân dân. Theo đó, các cử tri sẽ có thời gian nghiên cứu kỹ tiểu sử, công việc của mỗi người để sau này khi tham gia bỏ phiếu sẽ không phải thắc mắc hay đắn đo lựa chọn nữa. Việc nghiên cứu tiểu sử và chọn lựa được những ứng cử viên để chọn bầu sẽ được người dân lựa chọn sáng suốt hơn, đap ứng được sự lựa chọn và tín nhiệm của cử tri đi bầu./.

Bài trướcỦy ban nhân dân huyện Chợ Đồn tổ chức họp khẩn triển khai công tác phòng chống dịch covid-19
Bài tiếp theoỨng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 -2026 tiếp xúc cử tri tại huyện Chợ Đồn