Nông dân Chợ Đồn khẩn trương thu hoạch lúa vụ mùa 2020

  Nông dân sử dụng máy gặt đập liên hợp để thu hoạch lúa

tại mùa Cánh đồng Nà Cáy, xã Nam Cường

Theo số liệu báo cáo của ngành chức năng vụ mùa năm 2020, toàn huyện Chợ Đồn gieo trồng được 2.416,41ha/2.450,0 ha đạt 98,62% kế hoạch. Sử dụng 9 loại giống trong cơ cấu giống là Bao thai (chiếm 69% diện tích gieo cấy), bên cạnh đó là các giống: Tạp giao 1, giống lúa nếp (nếp vải, nua lếch, nua phái, nếp 97), Việt lại 20, Khang Dân 18, Hương thơm số 1, Nhị ưu 838, 27P31. Các giống lúa ngoài cơ cấu giống: Nghi hương 230; GS9; Hòa phát; BTE, BTE 101; Thiên ưu; Đoàn kết; JO2, QJ4, J028; Bắc hương; Bắc thịnh; NH6; BQ; Thái bình; Đài thơm; Năng xuất cây lúa Vụ mùa ước đạt 50,033 tạ/ha, sản lượng đạt 12,090 tấn.

 Nông dân tổ 10, thị trấn Bằng Lũng tranh thủ thời tiết nắng ráo

thu hoạch lúa tại cánh đồng Khuổi Lỏng, thị trấn Bằng Lũng

Để chủ động cho công tác sản xuất nông lâm nghiệp trên địa bàn huyện, các phòng chức năng ngành nông nghiệp đã tích cực tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các địa phương trên địa bàn huyện thu hoạch lúa vụ mùa, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất nông lâm nghiệp năm 2020. Tuyên truyền người dân: Khi lúa chín tập trung thu hoạch nhanh, gặt đến đâu tuốt hạt đem về phơi hong tại nhà đến đó. Tuyệt đối không phơi lúa trên gốc rạ ngoài ruộng, phòng khi gặp mưa liên tục kéo dài, làm hạt lúa nảy mầm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm; Tiến hành thu gom rơm rạ để làm nguồn thức ăn dự trữ cho gia súc vào mùa đông lạnh./.

Bài trướcThường trực HĐND huyện họp mở rộng chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp thứ 15
Bài tiếp theoNgày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tổ 5 thị trấn Bằng Lũng, thôn Bản Lanh – xã Phương Viên và thôn Nà Pját- xã Yên Thịnh