Nội quy kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Chợ Đồn chỉ tiêu năm 2018

              Quyết định số 1834/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Chợ Đồn về việc ban hành  Nội quy kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Chợ Đồn chỉ tiêu năm 2018. (Tải về)

Bài trướcThông báo triệu tập thí sinh tham dự kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Chợ Đồn
Bài tiếp theoQuyết định tổ chức kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Chợ Đồn, chỉ tiêu năm 2018.