Những kết quả từ phong trào thi đua yêu nước ở huyện Chợ Đồn

Phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện Chợ Đồn thời gian qua được cấp ủy, chính quyền phát động sâu rộng với nhiều hình thức phong phú, thiết thực tạo không khí thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trở thành động lực quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh ở địa phương.
Nhận thức rõ vị trí và tác dụng của phong trào thi đua yêu nước, các cấp ủy, chính quyền huyện Chợ Đồn xác định đặt nội dung thi đua lên hàng đầu, gắn công tác thi đua với nhiệm vụ chính trị hàng năm. Huyện đã ban hành các văn bản, kế hoạch đăng ký mô hình, phong trào, việc làm điển hình, chỉ đạo gắn thực hiện các phong trào thi đua với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhờ tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, nên trong giai đoạn 2016 – 2020, huyện đã huy động đồng bộ được nhiều nguồn lực, tạo được sức mạnh tổng hợp và đạt được những thành tựu trong duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.
Trong phong trào thi đua thực hiện các chỉ tiêu kinh tế – xã hội, các chỉ tiêu quan trọng đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; cơ cấu kinh tế chuyển dịch khá rõ nét, nhất là trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, trong phát triển công nghiệp, dịch vụ, trong nông nghiệp, chăn nuôi và phát triển kinh tế rừng. Tổng sản lượng lương thực có hạt bình quân hàng năm đạt trên 30.000 tấn, lương thực bình quân đầu người đạt trên 500kg/người/năm. Thu nhập bình quân đầu người tăng theo từng năm, năm 2015 đạt 21,047 triệu đồng/người/năm đến năm 2020 đạt 32,450 triệu đồng/ người/năm tăng 11,403 triệu đồng so với năm 2015.  Cơ cấu kinh tế nông nghiệp tiếp tục chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa, chú trọng khai thác, phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương, tập trung sản xuất lương thực, phát triển chăn nuôi, trồng và chăm sóc các loại cây ăn quả đặc sản có giá trị kinh tế cao như chè Shan tuyết, gạo Bao thai, hồng không hạt, cam, quýt…. Quan tâm chỉ đạo thực hiện việc duy trì phát triển đàn vật nuôi trên địa bàn triển khai thực hiện các mô hình chăn nuôi theo hướng trang trại, gia trại. Chỉ tiêu phát triển rừng luôn đạt và vượt kế hoạch trong đó tổng diện tích trồng rừng từ năm 2016 – 2019 đạt 4.175,95ha, bằng 104,39% kế hoạch, độ che phủ rừng đến hết năm 2020 đạt trên 80%. Đổi mới và xây dựng các hình thức tổ chức sản xuất, dịch vụ có hiệu quả ở nông thôn được cấp ủy và chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện, nhiều hình thức tổ chức sản xuất, dịch vụ có hiệu quả được hình thành chủ yếu là tổ hợp tác, hợp tác xã; đẩy mạnh các hoạt động xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm hàng hóa nông sản của địa phương. Triển khai đồng bộ các chương trình để đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật đến nông dân và xây dựng kết cấu hạ tầng nông nghiệp. Các thành phần kinh tế được củng cố, các loại hình doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn luôn được tạo điều kiện thuận lợi, cùng phát triển. Sự hình thành và phát triển của các hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh đã góp phần tích cực trong chuyển dịch kinh tế nông nghiệp. Sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong đó tập trung chỉ đạo và thực hiện đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, quy hoạch phát triển hạ tầng trung tâm huyện. Đến nay 100% xã có đường nhựa, bê tông đến trung tâm; 20/20 xã, thị trấn có trụ sở làm việc kiên cố, hệ thống đường giao thông nông thôn, công trình thủy lợi, cơ sở vật chất trường học, trạm y tế được quan tâm xây dựng. Diện mạo đô thị có sự thay đổi rõ nét trong đó tại trung tâm huyện đang từng bước triển khai xây dựng thị trấn Bằng Lũng đáp ứng các tiêu chuẩn đô thị loại 4.
Ngành giáo dục huyện thi đua thực hiện các phong trào của ngành
Công tác quản lý nhà nước về đất đai được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Tổng số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện là 125.557 giấy chứng nhận, với tổng diện tích đã cấp 44.817,75ha. Tỷ lệ giấy chứng nhận đã cấp đến nay đạt 94,01%. Công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, thẩm định giá trị đất đai và tổng hợp phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đảm bảo đúng trình tự, thủ tục. Việc giải quyết tranh chấp vướng mắc về đất đai được quan tâm, chỉ đạo xử lý kịp thời, không để vụ việc kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân. Chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản, lâm sản. Công tác quản lý, điều hành ngân sách được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả. Các nguồn thu được tập trung quản lý khai thác tốt, đảm bảo việc thu, nộp kịp thời vào ngân sách Nhà nước, tỷ lệ tăng thu ngân sách bình quân đạt 9,8%/năm. Chi ngân sách được chú trọng cân đối, đảm bảo cho hoạt động thường xuyên của bộ máy chính trị, hành chính, đồng thời cân đối nguồn vốn bố trí cho chi đầu tư xây dựng cơ bản, các sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác. Tổng chi ngân sách là 2.409,9 tỷ đồng, bình quân cả nhiệm kỳ tăng 14,4%. Công tác tiền tệ, tín dụng luôn duy trì thực hiện đúng mục tiêu, nhiệm vụ được giao. đến nay trên địa bàn huyên có 04 tổ chức tín dụng hoạt động với 04 cơ sở giao dịch, 04 cây ATM. Nguồn vốn huy động tại địa phương tăng trưởng khá, đến năm 2020 có số dư trên 889 tỷ đồng, đảm bảo tự cân đối đủ nguồn vốn để cho vay. Doanh số cho vay từ năm 2015 – 2020 đạt 2.305 tỷ đồng.Tổng số dư nợ cho vay đến năm 2020 đạt 724 tỷ đồng. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ, kịp thời. Tính đến hết năm 2020, bình quân tiêu chí nông thôn mới của huyện đạt 12,7 tiêu chí, có 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới; Tổng số vốn huy động trực tiếp cho chương trình tính đến năm 2019 là hơn 109 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 20 tỷ đồng và hiến 20.861 m2 đất.
Thực hiện phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, tự rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, thực hành tiết kiệm, có giải pháp, sáng kiến đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và đóng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng của địa phương và đã được các cấp biểu dương khen thưởng kịp thời. Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng là một trong những phong trào được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, đến nay đã phát triển trở thành phong trào quần chúng sâu rộng, từ phong trào đã xuất hiện nhiều nông dân dám nghĩ, dám làm, quyết tìm tòi đưa vào thử nghiệm và nhân rộng các loại cây, con mới, phá vỡ thế độc canh sản xuất các cây, con truyền thống góp phần đa dạng hoá sản xuất, phát triển các ngành nghề, dịch vụ mới trong kinh tế nông thôn.
Các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thi đua phát triển sản xuất, kinh doanh
Từ trong các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân, gương điển hình tiêu biểu xuất sắc được các cấp từ trung ương đến huyện ghi nhận biểu dương khen thưởng khích lệ kịp thời. Giai đoạn 2016 -2020, Thủ tướng Chính Phủ đã tặng Bằng khen và Cờ thi đua cho 3 tập thể; Chủ tịch nước trao tặng 01 Huân chương kháng chiến hạng Ba, 02 Huy chương kháng chiến hạng Nhất, 02 Huân chương độc lập hạng Ba cho 2 gia đình; UBND tỉnh tặng 07 Bằng khen cho các cá nhân có thành tích trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước; có 23 lượt Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; 48 lượt tập thể Lao động xuất sắc, 8 lượt cờ thi đua cấp tỉnh, 65 lượt Bằng khen của các tập thể và cá nhân được ghi nhận.
 Biểu dương các cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2016- 2020.
Theo báo cáo đánh giá của huyện thì phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 – 2020 đã có nhiều tiến bộ, đổi mới và có sự lan tỏa rộng hơn. Thi đua yêu nước đã có tác động tích cực, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sỹ và nhân dân huyện phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh. Cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, hội, đoàn thể huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác thi đua, khen thưởng, tạo được chuyển biến trên nhiều mặt, nhất là chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn mới. Nhiều phong trào thi đua thiết thực đã tạo được động lực thúc đẩy các lĩnh vực kinh tế, xã hội phát triển. Nội dung, hình thức tổ chức phong trào thi đua từng bước được cải tiến, đạt hiệu quả, phù hợp, hướng thi đua yêu nước vào thực hiện mục tiêu nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả.
Thời gian qua, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, huyện Chợ Đồn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh vừa duy trì phát triển kinh tế – xã hội.  Với tinh thần “Chống dịch như chống giặc” cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân toàn huyện đã phát huy truyền thống thi đua yêu nước, đoàn kết, chung sức, đồng lòng thực hiện nghiêm, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và huyện về phòng chống dịch bệnh do vậy đến nay huyện vẫn giữ vững thành quả “ vùng xanh” trên bản đồ an toàn Covid -19, ổn định tình hình địa bàn. Những kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước của huyện đã tạo động lực mạnh mẽ, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, góp phần tạo bước chuyển biến vững chắc trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh, xây dựng huyện ngày càng phát triển.
Tác giả: Hương Liễu

 

 

Bài trướcChính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch phục hồi Di tích Quốc gia đặc biệt ATK Chợ Đồn
Bài tiếp theoThông báo hết bệnh Viêm da nổi cục ở trâu bò trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn