Nhiều công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chợ Đồn lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

 Công trình Sân Trung tâm Văn hóa thể thao và Truyền thông huyện chào mừng

Đại hội Đảng bộ huyện Chợ Đồn nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trong đó tiêu biểu nhất là công trình: Sân trung tâm Văn hóa thể thao và truyền thông huyện. Các xã thị trấn đã triển khai  xây dựng 16 công trình ý nghĩa thiết thực hướng về đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 như cầu dân sinh, đường nông thôn mới, vườn hoa, sân trường học, sân thể thao, các công trình điện thắp sáng đường quê… Ngoài ra, khắp các địa phương trong huyện cấp ủy, chính quyền, UBMTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội từ xã đến các thôn bản đã vận động nhân dân thực hiện nhiều phần việc cụ thể, ý nghĩa như: các hoạt động dọn dẹp vệ sinh môi trường, trồng hoa, cây cảnh, vệ sinh khuôn viên nhà văn hóa thôn bản và các tuyến đường bê tông liên thôn bản…tạo cảnh quan sáng, xanh, sạch đẹp tạo nên không khí thi đua sôi nổi trong lao động, sản xuất phát triển kinh tế và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 Khánh thành công trình cầu nông thôn Bản Mới thôn Nà Càng xã Phương Viên

chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Chợ Đồn nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Các công trình, phần việc chào mừng Đại hội  Đại biểu Đảng bộ huyện Chợ Đồn lần thứ XXI nhiệm kỳ 2020 – 2015 có ý nghĩa quan trọng góp phần hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, thúc đẩy phát triển sản xuất và nâng cao đời sống nhân dân. Qua đó cũng thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân huyện Chợ Đồn trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020- 2025. 

Bài trướcPhó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng kiểm tra tình hình phát triển kinh tế – xã hội huyện Chợ Đồn
Bài tiếp theoNiềm tin và kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Chợ Đồn trước thềm Đại hội đảng bộ huyện Chợ Đồn khóa XXI nhiệm kỳ 2020 -2025