NHCSXH huyện triển khai thực hiện chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2020

Trong 8 tháng đầu năm 2020 tổng doanh số cho vay của NHCSXH huyện đạt 67.168 triệu đồng, với 1.643 lượt hộ vay. Đến ngày 31/8/2020, tổng dư nợ đạt 300.507 triệu đồng, tăng 10.027 triệu đồng, tốc độ tăng trưởng dư nợ đạt 3,45%, với 6.368 hộ vay vốn, chiếm 48,7% số hộ toàn huyện.

Năm 2020 là năm cuối thực hiện một số chương trình cho vay theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ như: Cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015; Cho vay phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020 theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016; Cho vay hộ mới thoát nghèo theo Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg ngày 21/7/2015 do vậy NHCSXH huyện đang tập trung nguồn vốn triển khai cho vay các chương trình này. Chương trình cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg với mức cho vay tối đa 25 triệu đồng/ hộ, thời hạn cho vay 15 năm, lãi suất cho vay 3%/năm (0,25%/tháng), từ đầu năm đến nay NHCSXH huyện đã giải ngân cho trực tiếp đến 15 hộ vay số tiền 375 triệu đồng, đến ngày 31/8/2020 dư nợ Chương trình đạt 2.375 triệu đồng, nguồn vốn được tập trung cho vay tại đối với các hộ có tên trong đề án thực hiện Quyết định 33/2015/QĐ-TTg sinh sống tại các thôn có điều kiện khó khăn tại các xã như Bình Trung, Xuân Lạc, Yên Phong…. Từ nguồn vốn ưu đãi của NHCSXH đã giúp cho 95 hộ nghèo có vốn sửa chữa, đầu tư xây dựng mới nhà để ở. Chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân, giúp hộ nghèo xóa nhà tạm, dột nát, đảm bảo hộ nghèo có nhà ở an toàn, ổn định, góp phần hoàn thiện tiêu chí về nhà ở dân cư trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo theo Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg  mức vay tối đa 100 triệu đồng/hộ được tích cực triển khai, trong 8 tháng đầu năm 2020 giải ngân cho vay 5.155 triệu đồng, với 67 lượt hộ vay, đến ngày 31/8/2020 dư nợ chương trình đạt 11.146 triệu đồng/203 hộ vay. Chương trình cho vay phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định 2085/QĐ/TTg trong 8 tháng đầu năm 2020 giải ngân cho vay được 599 triệu đồng, với 15 lượt hộ vay, đến ngày 31/8/2020 dư nợ đạt 2.511 triệu đồng/ 56 hộ vay, hoàn thành 99,6% kế hoạch được giao.

Năm 2020 là năm thứ 3 thực hiện Chương trình cho vay Nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Đối tượng được vay vốn gồm: người có công với cách mạng; người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo ở khu vực đô thị; người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; người lao động đang làm việc trong các cơ quan, đơn vị ngành quân đội, công an; cán bộ, công chức, viên chức. Năm 2020, NHCSXH huyện Chợ Đồn được phân bổ nguồn vốn cho vay là 1,5 tỷ đồng, căn cứ nhu cầu của từng hộ dân và giá trị thực tế tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất của gia đình, NHCSXH huyện đã thực hiện cho vay từ 85- 300 triệu đồng/hộ, thời hạn cho vay tối đa 25 năm, lãi suất cho vay năm 2020 là 4,8%/năm (tương đương 0,4%/tháng).

 Cán bộ NHCSXH huyện kiểm tra mục đích sử dụng vốn

chương trình cho vay nhà ở xã hội tại hộ ông Nông Văn Khiêm – tổ 4, thị trấn Bằng Lũng

Để đánh giá hiệu quả chương trình cho vay Nhà ở xã hội, Chúng tôi đến thăm gia đình Ông Nông Văn Khiêm ở tổ 4, Thị trấn Bằng Lũng là một trong những hộ được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi này. Ông Khiêm là thuộc diện hộ có thu nhập thấp, vợ chồng ông đều là lao động tự do, con trai ông làm công nhân ở mỏ Chì kẽm Chợ Đồn, con dâu  làm hợp đồng lao động cho Trường mầm non thị trấn. Trước đây, gia đình ông có nhà gỗ được làm đã lâu, nay đã xuống cấp, không đảm bảo nhu cầu sinh hoạt của gia đình. Do thu nhập của cả gia đình chỉ khoảng 14 triệu đồng/tháng nên không có đủ tiền xây nhà. Ông Khiêm chia sẻ “Biết được NHCSXH cho vay, tôi đã tìm hiểu và được cán bộ NHCSXH huyện hướng dẫn làm hồ sơ rất tận tình. Kết quả là tôi đã được vay 200 triệu đồng để làm nhà từ tháng 7/2019, thời hạn trả nợ dài, hình thức trả giống với trả góp. Giờ thì gia đình tôi đã có nhà ở với diện tích khoảng 100m², tổng kinh phí xây dựng khoảng 600 triệu đồng. Mỗi tháng, tôi chỉ phải trả cả gốc lẫn lãi là 2 triệu đồng”, Ông Khiêm phấn khởi chia sẻ.

 NHCSXH huyện giao dịch xã Tân Lập

Cũng như vợ chồng ông Khiêm, Chị Ma Thị Hôn ở thôn Nà Ngần, xã Tân Lập cũng đã tìm đến NHCSXH huyện để được vay nguồn vốn này. Chị Hôn là công chức công tác tại xã Tân Lập, chồng là anh Nông Văn Lựu – lao động tự do, gia đình có 01 con còn nhỏ. Trò chuyện với chúng tôi trong căn nhà mới, anh Lựu không giấu được sự phấn khởi, chia sẻ: “Trước đây, gia đình anh phải sống trong căn nhà nhỏ, diện tích không đảm bảo, cốt nền nhà thấp hơn mặt đường nên rất ẩm thấp. Do thu nhập của 2 vợ chồng chủ yếu từ tiền lương của vợ và thu nhập từ lao động tự do của anh (chỉ khoảng 10 triệu đồng/tháng) nên hầu như không dám nghĩ tới việc xây nhà. Nếu không có khoản tiền 200 triệu đồng từ nguồn vốn ưu đãi của NHCSXH thì gia đình anh chẳng biết đến bao giờ mới xây được nhà. Tuy số tiền lớn nhưng gia đình anh được vay thời gian 15 năm, mỗi tháng chỉ phải trả gốc lẫn lãi là 1,2 triệu đồng”.

Có thể nói, với lãi suất cho vay ưu đãi, thời hạn cho vay dài, nguồn vốn từ chương trình cho vay nhà ở xã hội đã giúp nhiều gia đình chính sách, công chức, viên chức thu nhập thấp có điều kiện xây dựng nhà ở ổn định, yên tâm làm việc, lao động. Chương trình có ý nghĩa rất thiết thực, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Đến ngày 11/8/2020 trên địa bàn huyện Chợ Đồn đã có 11 hộ được vay vốn với dư nợ cho vay đạt 1.848 triệu đồng.

Năm 2020 cũng là năm cuối thực hiện chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2011- 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 852/QĐ-TTg ngày 10/7/2012. Chiến lược đề ra mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể cho sự phát triển của NHCSXH giai đoạn 2011-2020. Theo đó, 100% người nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện đều được tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ do NHCSXH cung cấp; dư nợ tăng trưởng bình quân hàng năm khoảng 10%; đơn giản hóa thủ tục và tiêu chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ.

Để thực hiện hoàn thành các mục tiêu chiến lược đề ra, NHCSXH huyện xác định nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2020, tập thể viên chức NHCSXH huyện tiếp tục nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong đó, tập trung giải ngân kịp thời, đáp ứng nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng, sớm hoàn thành kế hoạch đã được giao năm 2020. Đồng thời, tăng cường xử lý, thu hồi nợ đến hạn, tạo nguồn vốn cho vay quay vòng đối với các chương trình tín dụng; chấp hành nghiêm túc định mức Quỹ an toàn chi trả, sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí vốn. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 40/CT-TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và Quyết định số 401/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 14-CT/TU của Tỉnh ủy Bắc Kạn, tham mưu cho HĐND&UBND huyện ghi vốn ngân sách địa phương ủy thác cho vay thông qua NHCSXH năm 2021 và giai đoạn 2021-2023. Tăng cường chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng, tập trung vào các xã có chất lượng tín dụng còn thấp hoặc chưa ổn định. Tiếp tục thực hiện chương trình kiểm tra nội bộ, kiểm tra đột xuất theo kế hoạch.

Bài trướcGiao ban Công tác sản xuất nông lâm nghiệp Quý III, năm 2020
Bài tiếp theoNgày hội Tuổi trẻ Chợ Đồn với văn hóa giao thông năm 2020