NHCSXH huyện triển khai các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị thiệt hại bởi dịch Covid-19

  NHCSXH huyện triển khai các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn

cho khách hàng vay vốn bị thiệt hại bởi dịch Covid-19

Ngân hàng chính sách xã hội ( NHCSXH)  huyện đã triển khai các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn bị thiệt hại bởi dịch Covid-19, cụ thể các giải pháp như: Gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn nợ, cho vay bổ sung; Xử lý nợ bị rủi ro theo Quyết định số 15/QĐ-HĐQT; Điều chỉnh kỳ hạn nợ, gia hạn nợ cho khách hàng đang điều trị bệnh hoặc được cách ly y tế do dịch Covid-19 theo Quyết định của cấp có thẩm quyền nên không giao dịch được với NHCSXH và chưa trả nợ gốc đến hạn. Ban quản lý Tổ Tiết kiệm và vay vốn, Tổ chức Chính trị – xã hội nhận ủy thác chủ động rà soát các khách hàng vay vốn gặp khó khăn do chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân cấp xã đồng thời phối hợp với NHCSXH huyện để được tư vấn, hỗ trợ kịp thời cho khách hàng.

  Đo thân nhiệt trước khi giao dịch tại các xã Yên Thượng,

Ngọc Phái, Phương Viên và Bằng Phúc

Trong giai đoạn cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 và nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn, giao dịch của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. (NHCSXH) huyện Chợ Đồn đã phối hợp với UBND các xã: Yên Thượng, Ngọc Phái, Phương Viên và Bằng Phúc thực hiện việc giao dịch xã theo lịch đã công bố (vào ngày 17 và 18/4/2020). Tại các điểm giao dịch ở các xã đã triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh, phòng chống dịch cho khách hàng và cán bộ Ngân hàng theo khuyến cáo của cơ quan Y tế và chính quyền địa phương  như: đo thân nhiệt, đeo khẩu trang và rửa tay diệt khuẩn, đảm bảo khoảng cách an toàn ….

Bài trướcChị Triệu Thị Quy –Gương điển hình trong làm kinh tế giỏi
Bài tiếp theoChợ Đồn đa dạng hình thức hỗ trợ học sinh học trực tuyến trong thời gian nghỉ phòng dịch Covid- 19