NHCSXH huyện thực hiên tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19

 Tuyên truyền khách hàng thực hiện phòng, chống dịch covid -19 theo khuyến cáo của Bộ y tế

Điển hình như phối hợp với UBND xã Yên Thượng và Ngọc Phái triển khai nhiệm vụ giao dịch tại xã, phục vụ nhu cầu vay vốn của nhân dân. Tại các điểm giao dịch xã, đã  trang bị đầy đủ dung dịch sát khuẩn tay, bố trí cán bộ thực hiện đo thân nhiệt cho khách hàng, sắp xếp khách hàng luân phiên khi giao dịch, không tập trung đông người, đảm bảo giữ khoảng cách khi tiếp xúc. Đồng thời tuyên truyền cho Tổ trưởng tổ Tiết kiệm và vay vốn và khách hàng cập nhật tình hình và diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và trong nước, tuyên truyền hướng dẫn khách hàng thực hiện biện pháp 5K theo khuyến cáo của Bộ y tế; quán triệt các chỉ đạo của Chính phủ, bộ ngành Trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Kế hoạch nhiệm vụ trong thời gian tới, NHCSXH huyện tiếp tục thực hiện mục tiêu kép, vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, vừa duy trì thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, không để xảy ra dịch bệnh trong cơ quan và tại các điểm giao dịch xã./.            

Bài trướcNgười dân khẩn trương xuống đồng sản xuất vụ Xuân
Bài tiếp theoCác trường học trên địa bàn huyện nghiêm túc thực hiện công tác phòng dịch Covid – 19 sau kỳ nghỉ Tết