NHCSXH huyện Chợ Đồn triển khai cho người sử dụng lao động vay vốn với lãi suất 0% để trả lương ngừng việc cho người lao động

Theo quy định, người sử dụng lao động được vay vốn với lãi suất 0%/năm để trả lương cho người lao động phải đáp ứng điều kiện cụ thể: có từ 20% hoặc từ 30 người lao động trở lên đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 1 tháng liên tục trở lên; đã trả trước tối thiểu 50% tiền lương ngừng việc cho người lao động trong khoảng thời gian từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 30/6/2020.
Bên cạnh đó, những doanh nghiệp đang gặp khó khăn về tài chính, không cân đối đủ nguồn để trả lương ngừng việc cho người lao động, đã sử dụng hết quỹ dự phòng tiền lương để trả cho người lao động ngừng việc. Không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm ngày 31/12/2019. Khách hàng có tên trong danh sách người sử dụng lao động đủ điều kiện vay vốn để trả lương ngừng việc được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Đồng thời, khách hàng có nhu cầu vay vốn để trả lương ngừng việc cho người lao động phải có kế hoạch và cam kết trả nợ đầy đủ, đúng hạn.

Mức cho vay không quá 50% mức lương tối thiểu vùng/người/tháng, tối đa trong thời gian 3 tháng (từ tháng 4/2020 đến hết tháng 6/2020). Lãi suất cho vay là 0%/năm; lãi suất nợ quá hạn là 12%/năm. Khách hàng vay vốn không phải thực hiện bảo đảm tiền vay. Thời hạn cho vay do NHCSXH nơi cho vay và khách hàng vay vốn thỏa thuận nhưng không quá 12 tháng.

Về quy trình, thủ tục phê duyệt người sử dụng lao động đủ điều kiện vay vốn: chậm nhất ngày 05 hàng tháng người sử dụng lao động có nhu cầu gửi Hồ sơ đề nghị UBND cấp huyện nơi có trụ sở hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh hoặc nơi cư trú(đối với hộ kinh doanh, cá nhân). Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, UBND cấp huyện thẩm định , tổng hợp danh sách gửi UBND cấp tỉnh. Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định phê duyệt Danh sách người sử dụng lao động đủ điều kiện vay vốn, Danh sách người lao động bị ngừng việc gửi chi nhánh NHCSXH cùng cấp và người sử dụng lao động trong danh sách.Trường hợp không phê duyệt, Chủ tịch UBND cấp tỉnh trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

Sau khi có quyết định phê duyệt danh sách của Chủ tịch UBND cấp tỉnh đủ điều kiện vay vốn, khách hàng lập hồ sơ gửi đến NHCSXH. Trong 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ vay vốn đúng theo quy định và Quyết định phê duyệt của Chủ tịch UBND cấp tỉnh, NHCSXH nơi cho vay phê duyệt cho vay. Số tiền khách hàng được NHCSXH nơi cho vay chi trả hàng tháng đến người lao động bị ngừng việc trên cơ sở danh sách được Chủ tịch UBND cấp tỉnh phê duyệt hàng tháng và theo đề nghị của khách hàng. NHCSXH nơi cho vay chi trả bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của người lao động hoặc chi bằng tiền mặt tại trụ sở NHCSXH nơi cho vay. Việc giải ngân thực hiện đến hết ngày 31/7/2020./.

Bài trướcĐại hội Đảng bộ Quân sự huyện Chợ Đồn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020- 2025
Bài tiếp theoNgân hàng Chính sách xã hội với Điểm giao dịch xã Lương Bằng