Người trưởng thôn học tập theo lời dạy Bác Hồ

         Sau khi được bà con thôn Nà Kham tín nhiệm bầu giữ chức trưởng thôn nhiều năm liền, ông Lường Văn Bộ đã nỗ lực thực hiện mọi công việc của người trưởng thôn. Thôn Nà Kham có 40 hộ dân, gần 200 nhân khẩu, đời sống của bà con vẫn còn nhiều khó khăn. Để người dân nắm bắt kịp thời những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tại các cuộc họp thôn cũng như thông qua các cuộc nói chuyện ông Bộ đều tuyên truyền cho người dân hiểu từ đó sống và làm việc theo pháp luật; Áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăm sóc cây trồng vật nuôi từng bước nâng cao giá trị năng xuất. Từ sự tuyên truyền có hiệu quả mà người dân cần cù, sáng tạo trong lao động,  tỷ lệ hộ nghèo giảm theo từng năm. Năm 2012, thôn chỉ còn 1/40 hộ nghèo.

        Thực hiện phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, ông đã vận động bà con thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, xoá bỏ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trên tinh thần “lá lành đùm lá rách”; tạo điều kiện cho con em đến trường đầy đủ, đúng độ tuổi; thực hiện kế hoạch hoá gia đình; nói không với bạo lực gia đình; thực hiện nếp sống vệ sinh trong gia đình và cộng đồng; tham gia xây dựng phong trào văn hoá, văn nghệ, thể thao. Với những kết quả đã đạt, thôn Nà Kham nhiều năm  liền thôn đạt khu dân cư tiên tiến, năm 2012 đạt thôn văn hoá.

 Trưởng thôn Lường Văn Bộ, thường xuyên theo dõi, vận động nhân dân tu sửa,

bảo dưỡng con đường.

         Hưởng ứng thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, ông Bộ thường xuyên tuyên truyền làm cho mỗi người dân đều hiểu được mục đích, ý nghĩa và vai trò chủ thể của mình trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. Năm 2012, ông đã vận động thành công nhân dân trong thôn góp tiền, ngày công tham gia xây dựng nông thôn mới, đặc bịêt vận động được 7 hộ dân hiến đất làm đường, Khi con đường hoàn thành sẽ thúc đẩy đời sống kinh tế phát triển. năm 2013 thôn sẽ tiếp tục hoàn thành con đường theo kế hoạch.

        Ông Lường Văn Bộ thôn Nà Kham, xã Đông Viên Huy cho biết: Là một người trưởng thôn, điều quan trọng phải đặt trách nhiệm lên hàng đầu, làm những gì có lợi cho dân. Đó là lĩnh hội và triển khai các chương trình, kế hoạch của cấp trên có hiệu quả. Bên cạnh đó phải là một người gương mẫu đi đầu trong các phong trào của địa phương có như vậy dân mới tin và các cuộc vận động mới thành công.  

         Công việc của một người trưởng thôn được ví như “vác tù và ” rất bận rộn, nhưng không vì thế mà ông Bộ bỏ bê công việc gia đình, bởi theo ông muốn dân tin và làm theo thì mình cần phải tích cực phát triển kinh tế để làm gương. Vì vậy ông và gia đình đã tích cực sản xuất, chăn nuôi, tổng thu nhập mỗi năm sau khi đã trừ chi phí gia đình ông cũng có khoảng 50 triệu đồng. Chỉ là một trưởng thôn bình thường như bao người trưởng thôn khác nhưng ông Bộ đã học tập và làm theo lời Bác là nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ của người trưởng thôn được dân tin, dân mến và tạo nên sự đoàn kết trong nhân dân cùng nhau vươn lên phát triển kinh tế – xã hội, góp phần thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới./.

Bài trướcMột thôn duy trì 13 năm không có người sinh con thứ 3 trở lên
Bài tiếp theoVai trò lãnh đạo của chi bộ thôn, tổ của huyện Chợ Đồn từ năm 2010 đến nay