Người dân tập trung khắc phục lúa do ảnh hưởng bão số 8 và áp thấp nhiệt đới

  Người dân xã Ngọc Phái buộc dựng lúa đổ để cây lúa đứng vững, giảm thiểu ảnh hưởng đến năng xuất, chất lượng hạt thóc

Theo thống kê của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện đến ngày 02/11/2021, đã có 93,22 ha diện tích lúa đổ, chiếm 3,86 % diện tích vụ mùa. Lúa bị đổ chủ yếu là lúa bao thai và một số ít lúa nếp các loại, người dân tại các địa phương đang chủ động khắc phục được hơn 90% diện tích.

Để hạn chế thiệt hại về năng suất, sản lượng lúa mùa chính vụ bị đổ, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tăng cường công tác chỉ đạo, tuyên truyền đến thôn, tổ vận động người dân có diện tích lúa mùa chưa thu hoạch bị đổ khắc phục, thực hiện thăm đồng có phương án khắc phục kịp thời đảm bảo hạn chế thiệt hại về năng suất, sản lượng; Đối với những diện tích chín có tỷ lệ hạt chín trên bông > 85% tranh thủ thời tiết nắng ráo tiến hành thu hoạch sớm, với phương châm “Xanh nhà hơn già đồng” để hạn chế thiệt hại; Tiến hành chuyển đổi giống lúa phù hợp với đồng đất trong mùa vụ những năm tiếp theo; Tiếp tục thống kê, báo cáo nhanh diện tích lúa đổ.

Với sự phối hợp của cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương, sự nỗ lực của người dân trong công tác khắc phục kịp thời những diện tích lúa bị đổ sẽ giảm thiểu được thấp nhất sự ảnh hưởng đến năng xuất, sản lượng thóc, góp phần đảm bảo lương thực bình quân đầu người đạt > 550 kg/người/năm theo kế hoạch của huyện đề ra./.

Bài trướcXã Nghĩa Tá cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp
Bài tiếp theoLãnh đạo tỉnh, huyện dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở thôn Pác Cuồng