Người dân các địa phương huyện Chợ Đồn tập trung gieo cấy lúa mùa chính vụ

 Người dân thôn Nà Lại,  xã Đại Sảo chủ động cấy nhanh các diện tích lúa sau khi làm đất

(nguồn ảnh: Triệu Thị Thủy)

Theo báocáo của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, đến ngày 19/7/2021, các địa phương trong toàn huyện đã gieo cấy lúa mùa chính vụ ước được 2.087 ha đạt 95% diện tích. Lúa mùa sớm đang ở giai đoạn đẻ nhánh rộ với 243 ha diện tích. Phấn đấu kết thúc gieo trồng lúa mùa chính vụ trong tháng 7.

Để triển khai tốt kế hoạch sản xuất vụ Mùa năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo cơ quan, đơn vị chuyên môn ngành nông nghiệp tham mưu cho UBND huyện ban hành Phương án sản xuất vụ Mùa, Phương án quản lý sinh vật gây hại trên một số cây trồng chính vụ Mùa. Đẩy mạnh sản xuất cây trồng theo hướng thâm canh tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả. Sản xuất phù hợp nhu cầu của thị trường gắn với liên kết bao tiêu sản phẩm nâng cao giá trị sản xuất.

Nhằm phục vụ tốt cho công tác sản xuất vụ Mùa, các đơn vị kinh doanh đã chủ động cung ứng đầy đủ giống, phân bón và vật tư nông nghiệp thiết yếu phục sản xuất. Cơ quan Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện đã chủ động chỉ đạo UBND các xã, thị trấn hướng dẫn người dân tại địa phương thực hiện gieo trồng đảm bảo lịch thời vụ, khuyến khích chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang các cây có giá trị kinh tế cao; tăng cường các biện pháp tưới tiêu phục vụ sản xuất, chủ động phát hiện, phòng trừ sâu bệnh gây hại trên cây lúa, áp dụng các biện pháp kỹ thuật để đạt được hiệu quả cao nhất.

Với sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự tích cực của nông dân các địa phương trong toàn huyện là bước khởi đầu tích cực để đạt được mục tiêu đảm bảo an ninh lương thực đạt trên 500 kg/người/năm theo kế hoạch đã đề ra./.

Bài trướcChợ Đồn quan tâm, chăm lo cho người có công với cách mạng
Bài tiếp theoHội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXI