Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện Chợ Đồn được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín năm 2020

Toàn cảnh đại biểu Hội nghị tập huấn (Nguồn ảnh Ban Dân tộc tỉnh)

Đây là nội dung thực hiện Kế hoạch số 107/KH-BDT ngày 26/02/2020 của Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn và Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 10/02/2020  của UBND huyện Chợ Đồn. Đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của huyện Chợ Đồn là các đại biểu được kiện toàn, bổ sung, thay thế trong giai đoạn 2019-2023. Tham dự hội nghị tập huấn đại biểu được bồi dưỡng các kiến thức: Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước với đồng bào dân tộc thiểu số và người có uy tín; kiến thức quốc phòng, an ninh; Kỹ năng hòa giải ở cơ sở; Bồi dưỡng pháp luật; Chính sách đối với người có uy tín và nhiệm vụ, trách nhiệm của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; Công tác dân tộc giai đoạn 2016-2020 và định hướng công tác dân tộc trong thời gian tới.

Trong nội dung Hội nghị tập huấn, các đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện Chợ Đồn còn được trao đổi kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ với những người uy tín ở các huyện cùng tham dự, được lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh, báo cáo viên của hội nghị tập huấn là lãnh đạo Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giải đáp các ý kiến còn thắc mắc. Bên cạnh đó, đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn được hỗ trợ: Tiền ăn trong 03 ngày dự tập huấn 150.000 đồng/ngày; tiền đi và về từ trung tâm thôn đến địa điểm tập huấn và chiều ngược lại theo thực tế; được bố trí chỗ nghỉ khi có nhu cầu.

Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện Chợ Đồn tham dự hội nghị tập huấn đã chấp hành nghiêm túc các nội dung chương trình tập huấn và nhận đầy đủ chế độ được hưởng theo quy định.

Hội nghị tập huấn được tổ chức đã thực hiện đúng nội dung cung cấp thông tin cho người có uy tín theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Giúp người uy tín nâng cao kiến thức, kỹ năng trong việc phát huy vai trò của mình góp phần phát triển Kinh tế – Xã hội, trật tự an toàn tại địa phương ./.

Bài trướcHội nghị Sơ kết công tác nông lâm nghiệp 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020
Bài tiếp theoChợ Đồn tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện các dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng Chương trình 135, năm 2020