Người có uy tín, người Bí thư Chi Bộ gương mẫu của Bản Mông

 Ông Chú Seo Cáng (áo trắng) báo cáo tình hình của thôn với đoàn công tác

Ban dân vận Huyện ủy ( ảnh chụp trước thời điểm chưa quy định bắt buộc

đeo khẩu trang phòng, chống Covid -19)

Dáng người thấp, đậm, nhanh nhẹn là ấn tượng đầu tiên khi gặp ông Chú Seo Cáng. Được bầu làm Bí thư chi bộ của thôn Khuổi Đẩy từ năm 2014, với ý thức của bản thân và vai trò của một Bí thư Chi bộ, ông đã xác định phải làm tốt nhiệm vụ của mình, xứng đáng với Đảng và thể hiện được người có uy tín tiêu biểu của đồng bào dân tộc Mông nơi đây.

Thôn Khuổi đẩy có 71 hộ với 318 nhân khẩu, trên 90% đều là Dân tộc Mông, bà con luôn đoàn kết tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển. Thôn gồm 04 điểm nhóm sinh hoạt đạo, song với vai trò, trách nhiệm là Bí thư chi bộ, Người có uy tín trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân, Ông Cáng luôn sâu sát, thăm nắm tình hình tư tưởng của các hộ gia đình, vận động các gia đình định canh định cư ổn định cuộc sống, vận động củng cố khối đại đoàn kết giữa người theo đạo và người không theo đạo. Trước điều kiện kinh tế còn khó khăn của thôn, với trình độ nhận thức của bà con còn hạn chế, Ông Cáng đã xác định phải làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân, Ông đã tuyên truyền, vận động bà con trong thôn luôn đoàn kết, chấp hành moi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và mọi quy định của địa phương. Đặc biêt là tuyên truyền người dân không làm theo, nghe theo, tin theo tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Minh, tình hình an ninh trật tự tại thôn luôn được ổn định. Để nâng cao nhận thức của bản thân, ông luôn có trách nhiệm tự lĩnh hội, tiếp thu những vấn đề liên quan đến các chế độ, chính sách của đồng bào dân tộc để tuyên truyền, vận động bà con nghe theo, làm theo.

Luôn mẫu mực, đi đầu trong mọi phong trào hoạt động của địa phương, để người dân tin tưởng làm theo, ông đều vận động gia đình thực hiện trước để làm gương cho các đảng viên, bà con noi theo, tham gia tích cực phòng chống các tệ nạn xã hội, đoàn kết giúp đỡ nhau xây dựng cộng đồng dân cư an toàn về an ninh trật tự. Nghe theo lời của người bí thư chi bộ năng động Chú Seo Cáng, bà con luôn cảnh giác trước mọi thế lực thù địch lợi dụng những vấn đề tín ngưỡng , tôn giáo nhằm làm mất an ninh trật tự trong thôn. Về vận động người dân, ông Chú Seo Cáng, thôn Khuổi Đẩy, xã Bình Trung trao đổi thêm: Ông thường xuyên tuyên truyền bà con đoàn kết, phát triển kinh tế, vận động cho con cháu đi học, không bỏ học, không sinh nhiều con vì sẽ không chăm lo được cho con, con không được đến trường, phải có sự đoàn kết trọng cộng đồng thôn, bản thì mới có sự tiến bộ trong mọi mặt…

Muốn được đồng bào nghe theo, bản thân phải luôn gương mẫu, thực hiện trước; thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con, từ đó tìm cách tháo gỡ, việc nào dễ làm trước, việc khó làm sau… Khi có sự đồng lòng của nhân dân, việc gì cũng có thể hoàn thành. Theo gương Bí thư Chi bộ, người dân thôn Khuổi Đẩy luôn phát huy tốt vai trò của mình, tham gia phát triển kinh tế và một số người trở thành những tấm gương trong phong trào xóa đói, giảm nghèo, trong việc tuyên truyền, vận động bà con tham gia làm đường nội thôn, xây chuồng trại chăn nuôi, cho con cháu đi học, từ bỏ hủ tục lạc hậu. Thời gian qua, thôn đã tổ chức được nhiều cuộc tuyên truyền về an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ,góp phần xây dựng thôn Khuổi Đẩy ngày càng văn minh … Ngoài ra, ông Cáng cũng đã vận động được 100% hộ gia đình có con trong độ tuổi đều đến lớp, một số hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan trong thôn dần được loại bỏ. Tỷ lệ gia đình văn hoá hàng năm của thôn đều đạt từ 95% trở lên . Đặc biệt từ khi triển khai cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thì vai trò của người Bí thư chi bộ như ông Chú Seo Cáng càng được nâng lên rất nhiều. Nhận xét về ông Cáng, đồng chí Bàn Văn Bình, Bí thư đảng uỷ xã Bình Trung nói: Ông Chú Seo Cáng đã phát huy được vai trò của mình trong nhiều lĩnh vực trong phát triển kinh tế, trong vận động bà con chấp hành pháp luật, trong hoạt động tôn giáo…được bà con tin yêu”

Chính sự gương mẫu nhiệt tình, đầy trách nhiệm của người Bí thư chi bộ, người có uy tín Chú Seo Cáng, mà nhiều năm qua thôn Khuổi Đẩy luôn trở thành thôn dẫn đầu trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững an ninh trật tự của bản làng. Chi bộ thôn Khuổi Đẩy nhiều năm trở lại đây là Chi bộ luôn đạt trong sạch vững mạnh. Cá nhân ông Chú Seo Cáng vinh dự được các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng. Là Bí thư Chi bộ gương mẫu, là người có uy tín của thôn Khuổi Đẩy, ông luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Bằng uy tín và sự tận tâm của mình, ông Chú Seo Cáng đã vận động người dân ở thôn Khuổi Đẩy vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Chú Seo Cáng của bà con dân tộc Mông Thôn Khuổi Đảy, xã Bình Trung là tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Bài trướcChi bộ thôn Bản Khang học và làm theo Bác
Bài tiếp theoHiệu quả từ phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở xã Bằng Phúc