Nghiệm thu Đề án khuyến khích hỗ trợ chăn nuôi giai đoạn 2021-2025, năm 2021

Triển khai Đề án khuyến khích hỗ trợ chăn nuôi, vỗ béo trâu, bò ngựa và phát triển trâu, bò sinh sản trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025, năm 2021 toàn  huyện có 31 hộ được hỗ trợ thực hiện.

Hộ ông Hoàng Văn Trung, thôn Cốc thử, xã Ngọc Phái thực hiện nuôi bò sinh sản.

 

 

Trên cơ sở số lượng đăng ký của các hộ dân, ngành chuyên môn của huyện đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ chức kiểm tra, nghiệm thu về các điều kiện, như: Diện tích trồng cỏ tối thiểu 360m2/ 1 con trâu, bò, ngựa; có chuồng trại kiên cố, diện tích tối thiểu 2m2/ con trở lên, riêng với chăn nuôi trâu, bò sinh sản ưu tiên theo hình thức bán chăn thả; có nơi chưa phân và ủ phân; có nhân lực và nguồn vốn đối ứng; cam kết tái đàn sau khi kết thúc hỗ trợ của Nhà nước; có trách nhiệm tự đảm bảo đầu vào và con giống phải được tiêm phòng vắcxin đầy đủ theo quy định; có trách nhiệm tự đảm bảo đầu ra sản phẩm chủ động ký kết hợp đồng với các đơn vị bao tiêu; không hỗ trợ cho các hộ, tổ chức đang được nhận hỗ trợ từ các chương trình, dự án khác liên quan đến chăn nuôi trâu, bò, ngựa trong cùng giai đoạn.

Theo đó, 31 hộ dân được hỗ trợ năm 2021 là các gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo và hộ khác (ngoài hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo), với tổng số 103 con trâu, bò, ngựa, trong đó, nuôi trâu sinh sản 12 hộ, 22 con; nuôi bò sinh sản 13 hộ, 39 con; chăn nuôi vỗ béo trâu, bò 5 hộ, 37 con; chăn nuôi vỗ béo ngựa 1 hộ 5 con. Phương thức hỗ trợ sau đầu tư; hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được hỗ trợ mua giống chăn nuôi trâu, bò sinh sản là 15.000.000đ/con và hỗ trợ 70% chi phí muavật tư. Đối với các hộ khác hỗ trợ 70% chi phí mua vật tư. Đối với các tổ chức, hỗ trợ 50% chi phí mua vật tư.

Song song với triển khai Đề án, huyện tuyên truyền, vận động người dân thay đổi từ phương thức chăn nuôi nhỏ, lẻ thành các gia trại, trang trại, Tổ hợp tác, Hợp tác xã, hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật trong sản xuất, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, chăn nuôi an toàn. Huyện phấn đấu đến năm 2025 duy trì tổng đàn trâu, bò, ngựa trên 8.000 con, phấn đấu mỗi năm vỗ béo xuất chuồng trên 1.000 con/năm; sản lượng thịt hơi xuất chuồng trên 200 tấn/năm; tăng giá trị chăn nuôi trâu, bò, ngựa trên 20 tỷ đồng/năm; khoảng 125 hộ nghèo, cận nghèo thoát nghèo bền vững, khoảng 300 hộ, 10 tổ chức được tiếp cận chính sách, mỗi địa phương có ít nhất 1 mô hình chăn nuôi vỗ béo hướng thâm canh…

Tác giả: Thu Thúy

Bài trướcBan thường vụ Huyện ủy tổ chức kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ và cá nhân các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy năm 2021
Bài tiếp theoChương trình phát thanh ngày 22 tháng 12 năm 2021