Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2012

Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND của HĐND huyện Chợ Đồn về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2012 (Tải về)

Bài trướcVề việc điều chỉnh diện tích đã thu hồi đất để thực hiện Dự án Mở rộng, nâng cấp ĐT 254 – Đoạn qua xã Quảng Bạch, huyện Chợ Đồn
Bài tiếp theoQuy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Chợ Đồn giai đoạn 2006 – 2010 và định hướng đến năm 2020