Nghị quyết kỳ họp thứ sáu HĐND huyện Chợ Đồn khoá XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026

  1. Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2021 huyện Chợ Đồn. (Tải về)
  2. Nghị quyết về điều chỉnh, phân bổ bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương (đợt 1). (Tải về)
  3. Nghị quyết về việc thông qua nội dung, mức hỗ trợ kinh phí thực hiện Phương án hỗ trợ phát triển cây Chè hoa vàng giai đoạn 2023 – 2026. (Tải về)
  4. Nghị quyết về việc thông qua nội dung, mức hỗ trợ kinh phí thực hiện phương án hỗ trợ
    sản xuất lúa chất lượng cao theo quy trình hữu cơ, giai đoạn 2023-2025. (Tải về)
  5. Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2023. (Tải về)
  6. Nghị quyết Kỳ họp thứ sáu Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. (Tải về)
Bài trướcChợ Đồn bảo đảm các yếu tố về công nghệ thông tin, hệ thống mạng
Bài tiếp theoĐại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Chợ Đồn lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022-2027