NGÀNH GD&ĐT HUYỆN CHỢ ĐỒN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2014-2015, TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 2015-2016

 

 Các tập thể, cá nhân nhận giấy khen của UBND huyện trong phong trào thi đua ngành GD&ĐT

năm học 2014 – 2015.

 

Trong năm học vừa qua, toàn ngành có 9.068 học sinh theo học ở các khối lớp từ bậc mầm non đến tiểu học, trung học cơ sở, tăng 363 học sinh so với năm học trước, chủ yếu ở bậc học mầm non. Để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tập trung chỉ đạo các đơn vị trường học tiếp tục đẩy mạnh  các phong trào thi đua “Dạy tốt-Học tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” … gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch dạy học, đổi mới quản lý, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện có hiệu quả công tác phụ đạo học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh giỏi. Với kết quả trong năm học, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%; Tỷ lệ học sinh giỏi bậc trung học cơ sở chiếm 9,75%; khá chiếm 32,8%; Tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 100%; kết quả phổ cập tiểu học, trung học cơ sở được giữ vững, đạt phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi. Đến nay, Chợ Đồn có 100% cán bộ quản lý và giáo viên dạy lớp đạt chuẩn theo quy định, trong đó đội ngũ cán bộ quản lý trên chuẩn chiếm 80,83%, giáo viên trên chuẩn chiếm 57,94%;. Năm học 2014-2015, Phòng Giáo dục và Đào tạo Chợ Đồn được Hội đồng thi đua Sở GD&ĐT xếp thứ nhất Khối thi đua 2 các phòng GD&ĐT; có 39 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”, 07 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”, 96 chiến sĩ thi đua cơ sở, 03 Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen: 36 người, 14 tập thể, trong đó có 02 đơn vị dẫn đầu bậc học. Những thành tích đạt được trong năm học qua là nhờ có sự quan tâm chỉ đạo của Sở GD&ĐT, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và là kết quả của tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của CB,GV ngành giáo GD&ĐT huyện, thành quả của quá trình lao động, học tập không ngừng của các trường, từng thầy cô giáo và mỗi học sinh.

Đ/C Hà Sĩ Huân phó chủ tịch UBND huyện trao giấy khen cho 02  đơn vị dẫn đầu bậc học

 

Tại Hội nghị Ông Phạm Duy Hưng Bí thư huyện ủy đã ghi nhận và biểu dương những thành tích ngành GD&ĐT đạt được trong năm học 2014-2015; đồng thời, chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và nhấn mạnh một số vấn đề ngành giáo dục Chợ Đồn cần thực hiện trong năm học tới: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW; tăng cường đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng sáng tạo, phát huy năng lực học sinh ở từng cấp học; nâng cao chất lượng toàn diện, tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi, tăng cường giáo dục giáo dục đạo đức cho học sinh; duy trì kết quả phổ cập; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục; làm tốt công tác quy hoạch, bổ nhiệm, tuyển dụng  viên chức và đẩy mạnh việc dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

     Để phát huy kết quả của năm học vừa qua, năm học 2015-2016, ngành Giáo dục và Đào tạo Chợ Đồn sẽ tiếp tục quyết tâm thực hiện 4 nhóm nhiệm vụ lớn của ngành gồm: Nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý; Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo; Phát triển mạng lưới trường lớp, củng cố và tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục, xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia./.

Bài trướcNgân hàng Chính sách Xã hội huyện Chợ Đồn triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015
Bài tiếp theoChợ Đồn tích cực chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên lúa mùa