Ngân hàng CSXH huyện triển khai Quyết định số 1990/QĐ-TTg về giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện đang tích cực triển Quyết định số 1990/QĐ-TTg và văn bản số 10879/NHCS-HD của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại NHCSXH.

Cán bộ Ngân hàng CSXH huyện kiểm tra hộ vay vốn để giải quyết việc làm tại xã Ngọc Phái.

Theo đó, giảm 10% so với lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng CSXH do Thủ tướng Chính phủ quy định về lãi suất (Không áp dụng giảm lãi suất đối với chương trình cho vay trồng rừng sản xuất, phát triển chăn nuôi theo quy định tại Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ). Đồng thời tăng cường các biện pháp cân đối chi phí hoạt động để thực hiện việc giảm lãi suất cho vay trong phạm vi kế hoạch vốn cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý được giao năm 2021.
Thời gian thực hiện giảm lãi suất cho vay đối với các chương trình tín dụng chính sách theo quy định tại Quyết định 1990/QĐ-TTg áp dụng đối với các khoản vay còn dư nợ tại Ngân hàng CSXH từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 31/12/2021.
Sau ngày 31/12/2021, lãi suất cho vay của các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng CSXH thực hiện theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ. Quyết định 1990/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 31/12/2021.
Hiện nay, dư nợ cho vay đến 28/11/2021 là 318.080 triệu đồng/6.094 hộ/257 tổ TK&VV, dư nợ tăng 11.554 triệu đồng so với đầu năm, tốc độ tăng trưởng 3,77%. Doanh số cho vay 96.056 triệu đồng, tăng 4.009 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước. Việc giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ và đồng hành với doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn do tác động bởi đại dịch Covid-19.

Tác giả: Nông Đuổng

Bài trướcNghĩa Tá phát huy truyền thống quê hương cách mạng
Bài tiếp theoChương trình phát thanh ngày 29/11/2021