Ngân hàng chính sách xã hội huyện triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2016

 

 Toàn cảnh hội nghị

 

Trong quý 1 năm 2016, về công tác tín dụng, số vốn cho vay đạt trên 27 tỷ đồng, tăng hơn 10 tỷ so với cùng kỳ; tổng doanh số thu nợ đạt gần 21 tỷ đồng, tăng gần 10 tỷ so với cùng kỳ; tổng dư nợ là trên 227 tỷ đồng, tăng hơn 6 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng đạt 2,8%.  Số vốn này được phân lọai dư nợ theo 12 chương trình tín dụng. Về chất lượng tín dụng, tổng dư nợ quá hạn đến 31/3/2016 là trên 1 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,45% trên tổng dư nợ; Tổng lãi tồn là 586 triệu đồng. Về dư nợ uỷ thác thông qua 04 tổ chức hội, đoàn thể đạt gần 223 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 98,2% trên tổng dư nợ.

Nhiệm vụ trong quý 2 năm 2016, Ngân hàng chính sách xã hội huyện phấn đấu thực hiện nguồn vốn và dư nợ hoàn thành 100% chỉ tiêu kế họach giao; Tỷ lệ thu lãi đạt 98% số lãi phải thu trở lên; Tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,2% so với tổng dư nợ. Tiêp tục nâng cao hoạt động của Ban hội đồng quản trị; Ban giảm nghèo và hoạt động dịch vụ  ủy thác của các tổ chức chính trị – xã hội.

Hội nghị cũng đã công bố quyết định kiện toàn trưởng ban Đại diện Hội đồng quản trị đối với ông Lý Đức Toản, phó chủ tịch UBND huyện và bổ sung 01 thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị; Đến nay ban đại diện hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội huyện có tổng số 33 đồng chí./.

Bài trướcChợ Đồn cung ứng 500 tấn vật tư nông nghiệp cho nông dân
Bài tiếp theoCông an huyện Chợ Đồn: Bắt khẩn cấp đối tượng mua bán trái phép chất ma túy