Ngân hàng Chính sách xã hội huyện triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020

  Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội huyện

triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020

Trong 9 tháng đầu năm, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn, các ban, ngành và các hội, đoàn thể liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ, nhiều chỉ tiêu tín dụng hoàn thành vượt kế hoạch năm. Qua đó giúp cho nhiều hộ nghèo,  đối tượng chính sách nâng cao thu nhập, đảm bảo an sinh xã hội.

Tổng nguồn vốn tín dụng đạt trên 304.650 triệu đồng, tăng gần 13.970 triệu đồng so với cuối năm 2019. Tốc độ tăng trưởng 4,8%. Nguồn vốn huy động tại địa phương 29.907 triệu đồng, tăng 5.444 triệu đồng so với cuối năm 2019. Tổng dư nợ đến hết tháng 9 đạt 304.235 triệu đồng, tăng 13.756 triệu đồng so với cuối năm 2019, tốc độ tăng trưởng 4,73%. Hơn 1.890 lượt hộ đã được vay vốn với số tiền 78.653 triệu đồng. Trong đó, đơn vị tập trung giải ngân một số chương trình cho vay như: Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, giải quyết việc làm, đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn ở nước ngoài…

Trong 3 tháng cuối năm, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chợ Đồn tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo, phối hợp, thực hiện có hiệu quả các chỉ thị của Trung ương, của tỉnh, kế hoạch của UBND huyện về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn; Tham mưu cho huyện ghi dự toán phân bổ ngân sách nhà nước năm 2021 và giai đoạn 2021-2023 đối với nguồn vốn ủy thác từ ngân sách qua NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; Tập trung chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, học sinh, sinh viên; Vận động người vay tham gia gửi tiết kiệm; Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động tổ tiết kiệm và vay vốn. Đồng thời phối hợp với hội, đoàn thể kiểm tra việc thực hiện cho vay ủy thác, …

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận những thuận lợi, khó khăn, trao đổi giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng, xử lý nợ xấu, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc,  phấn đấu hoàn thành vượt các chỉ tiêu đề ra trong năm 2020.

Bài trướcGiải bóng chuyền hơi kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14/10/1930 – 14/10/2020.
Bài tiếp theoHội LHPN huyện tổ chức giải bóng chuyền hơi kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam